• Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Účasť žiakov z Jelisavca na projekte Jazyk do dedičstva

E-mail Ispis PDF

Medzi aktivity, ktoré Slovenské kultúrne centrum v Našiciach vykonáva v oblasti ochrany slovenskej kultúry a jazyka, je zariadený projekt Jazyk do dedičstva, vzdelávací program pre žiakov základných škôl. Projekt je s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovaný pripomenutím Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý sa na celom svete oslavuje 21. februára. Je to každoročná aktivita, ktorú SKC v Našiciach uskutočňuje v spolupráci so školami, v ktorých sa pestuje slovenský jazyk a kultúra a s ktorými má podpísanú dohodu o spolupráci.

K tomuto projektu bola vo Vlastivednom múzeu Našice inštalovaná výstava  o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, ktorú 13. februára 2017 navštívili žiaci Základnej školy Ivana Brníka Slováka z Jelisavca v sprievode ich učiteľky slovenského jazyka Branky Kandžerovej.   

1jazyk-do-dedistva-2017

Na úvode žiakov a ich učiteľku slovenského jazyka privítala riaditeľka múzea Silvija Lučevnjaková, a potom v slovenskom jazyku aj riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá žiakom predstavila 11 kultúrnych prvkov, ktoré sa nachádzajú na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva Slovenska. Na výstave sa žiaci mohli dozvedieť ako bolo podľa legendy objavené zlato v Banskej Štiavnici, pri akej príležitosti sa zvonilo zvonmi, ako vznikla modrotlač a okrem iného aj fujara. Slovný výklad spestrila hrou na dvoch pastierskych ľudových tradičných hudobných nástrojoch, fujare a koncovke, kustódka Centra Tatjana Buhová, čím získala obdiv prítomných.  

2jazyk-do-dedicstva-2017

Žiaci z Jelisavca a ich učiteľka pani Kandžerová vyjadrili potešenie z tejto návštevy aj zo spolupráce s Centrom, pričom podujatie okrem znalostí o slovenskom kultúrnom dedičstve žiakom priblížilo aj niektoré pojmy zo slovenského jazyka, čím si žiaci obohatili svoju slovnú zásobu.

T.B.

Medzi aktivity, ktoré Slovenské kultúrne centrum v Našiciach vykonáva v oblasti ochrany slovenskej kultúry a jazyka, je zariadený projekt Jazyk do dedičstva, vzdelávací program pre žiakov základných škôl. Projekt je s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovaný pripomenutím Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý sa na celom svete oslavuje 21. februára. Je to každoročná aktivita, ktorú SKC v Našiciach uskutočňuje v spolupráci so školami, v ktorých sa pestuje slovenský jazyk a kultúra a s ktorými má podpísanú dohodu o spolupráci.

K tomuto projektu bola vo Vlastivednom múzeu Našice inštalovaná výstava  o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, ktorú 13. februára 2017 navštívili žiaci Základnej školy Ivana Brníka Slováka z Jelisavca v sprievode ich učiteľky slovenského jazyka Branky Kanđerovej.   

Na úvode žiakov a ich učiteľku slovenského jazyka privítala riaditeľka múzea Silvija Lučevnjaková, a potom v slovenskom jazyku aj riaditeľka SKC v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá žiakom predstavila 11 kultúrnych prvkov, ktoré sa nachádzajú na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva Slovenska. Na výstave sa žiaci mohli dozvedieť ako bolo podľa legendy objavené zlato v Banskej Štiavnici, pri akej príležitosti sa zvonilo zvonmi, ako vznikla modrotlač a okrem iného aj fujara. Slovný výklad spestrila hrou na dvoch pastierskych ľudových tradičných hudobných nástrojoch, fujare a koncovke, kustódka Centra Tatjana Buhová, čím získala obdiv prítomných.  

Žiaci z Jelisavca a ich učiteľka pani Kandžerová vyjadrili potešenie z tejto návštevy aj zo spolupráce s Centrom, pričom podujatie okrem znalostí o slovenskom kultúrnom dedičstve žiakom priblížilo aj niektoré pojmy zo slovenského jazyka, čím si žiaci obohatili svoju slovnú zásobu.

Tatjana Buhová

 

Výstava „Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska“

E-mail Ispis PDF

Slovenské kultúrne centrum Našice a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zo Slovenska zorganizovali na 1. poschodí Vlastivedného múzea Našice dňa 3. februára vernisáž výstavy pod názvom „Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska“. 

izlozbasluk1

Više...

Výstava "Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska"

E-mail Ispis PDF

pozvankaCTLK

Koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí 2017

E-mail Ispis PDF

Každého roka koncom januára Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje koordinačnú poradu pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Tohtoročnej porade 27. januára v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnili predstavitelia krajanov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Chorvátska, a po prvýkrát aj predstavitelia krajanov zo zámoria. Chorvátsko zastupovali poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová zo Slovenského kultúrneho centra v Našiciach.

Više...

Stranica 1 od 29

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

(c) www.sokoli.hr