• Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Národný štipendijný program v akademickom roku 2017/2018

E-mail Ispis PDF

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe si dovoľuje týmto informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené aj pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumné pobyty pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

www.saia.sk
www.scholarships.sk
www.euraxess.sk

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2017, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018.

Info o poskytovaní štipendií vlády SR na akademický rok 2017/2018

E-mail Ispis PDF

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe na základe požiadavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dovoľuje si touto cestou  informovať o ponuke štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí v akademickom roku 2017/2018. Informácie, určené krajanským organizáciám spolupracujúcim pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR, boli poskytnuté Sekciou medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Više...

Obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika s učenicima OŠ kralja Tomislava Našice kroz projekt Jezik u nasljeđe

E-mail Ispis PDF

 

Od 2000. godine na dan 21. veljače obilježava se Međunarodni dan materinskog jezika. Cilj obilježavanja ovog dana je unaprjeđivati, učiti i razvijati materinski jezik i njegovati jezične i kulturne različitosti i višejezičnosti. U dostizanju ovoga cilja od 2012. godine uspješno pridonosi i Slovački centar za kulturu Našice. Centar u suradnji sa školama  s kojima ima potpisan Sporazum o suradnji, tom prigodom svake godine organizira razne aktivnosti za učenike koji pohađaju satove slovačkog jezika i kulture.

Više...

Účasť žiakov z Jelisavca na projekte Jazyk do dedičstva

E-mail Ispis PDF

Medzi aktivity, ktoré Slovenské kultúrne centrum v Našiciach vykonáva v oblasti ochrany slovenskej kultúry a jazyka, je zariadený projekt Jazyk do dedičstva, vzdelávací program pre žiakov základných škôl. Projekt je s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovaný pripomenutím Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý sa na celom svete oslavuje 21. februára. Je to každoročná aktivita, ktorú SKC v Našiciach uskutočňuje v spolupráci so školami, v ktorých sa pestuje slovenský jazyk a kultúra a s ktorými má podpísanú dohodu o spolupráci.

Više...

Stranica 1 od 29

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

(c) www.sokoli.hr