• Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Dávame do pozornosti...

E-mail Ispis PDF

plakat film 2017 - kopija

Nástenné kuchárky zo Solian a Míľoviec

E-mail Ispis PDF

Pomaly sa blíži koniec výskumnej časti projektu Slovenského kultúrneho centra v Našiciach  pod názvom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich starých matiek. Riaditeľka a kustódka Centra v marci vykonali dva výskumné zájazdy do ďalších dvoch lokalít, v ktorých žijú Slováci. Výskum sa, ako dvanásty v poradí, uskutočnil dňa 2. marca v priestoroch Matice slovenskej zo Solian, kde ich privítali členky Matice spolu s predsedníčkou Miluškou Besekovou. Nástenné kuchárky zo Solian sa medzi všetkými doterajšími kuchárkami najviac vynímali farebnosťou a použitím šijacieho stroja pri vyšívaní. Nasledujúci výskum sa uskutočnil 16. marca v Chorvátsko-slovenskom kultúrnom dome v Míľovciach, kde ich privítali členky spolu s predsedom Đurom Sobolom. Po výskumnej časti, v ktorej Míľovčanky rady poskytli informácie o kuchárkach, sa uskutočnil príjemný rozhovor o zážitkoch členov Matice z ich ciest na Slovensko.

soljani-kuharice
Soľany, 2.3.2017

miljevci-kuharice
Míľovce 16.3.2017

Pozvanka Chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe

E-mail Ispis PDF

Pozivnica Slovačka večer

Národný štipendijný program v akademickom roku 2017/2018

E-mail Ispis PDF

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe si dovoľuje týmto informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Više...

Info o poskytovaní štipendií vlády SR na akademický rok 2017/2018

E-mail Ispis PDF

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe na základe požiadavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dovoľuje si touto cestou  informovať o ponuke štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí v akademickom roku 2017/2018. Informácie, určené krajanským organizáciám spolupracujúcim pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR, boli poskytnuté Sekciou medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Više...

Stranica 1 od 30

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

(c) www.sokoli.hr