• Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Vianočná pohľadnica 14. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

E-mail Ispis PDF

- propozície medzinárodnej súťaže -

Vyhlasovateľ

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Termín konania

Výtvarná súťaž je vyhlásená k 1. 9. 2017, uzávierka zasielania prác je k 10. 11. 2017. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. To sa uskutoční v decembri 2017 v Dolnom Kubíne. Následná posúťažná výstava bude inštalovaná na Slovensku, v Poľsku a v Srbsku, prípadne aj v iných štátoch.

Miesto konania výberu prác

Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubíne

 anjel1   anjel2  anjel3

Poslanie súťaže

Konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, subjektívnu výtvarnú výpoveď a detskú interpretáciu, podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií.

 

Podmienky súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov.

Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5, za školu je možné poslať maximálne 10 prác (doporučujeme predvýber). Každý autor môže pritom zaslať iba jednu prácu. Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; názov a adresa školy; svoj e-mail; meno, priezvisko a e-mail pedagóga. Súťažné práce sa autorom nevracajú.

Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako aj na zverejnenie formou propagačných materiálov a v printových a elektronických médiách a na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona pod dobu 2 rokov.

KATEGÓRIE:

ŠKOLA A VEK:

A.  Materské školy – do 6 rokov

B1. Základné školy – do 10 rokov

B2. Základné školy  – do 15 rokov

C1. Školy umeleckého zamerania  – do 10 rokov

C2. Školy umeleckého zamerania  – do 15 rokov

D.   Špeciálne školy

TECHNIKA:

 • maľba, kresba, grafika, počítačová grafika
 • kombinovaná technika

Termín zaslania prác

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 10. 11. 2017 na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nemusia byť akceptované.

Hodnotenie a ocenenie prác

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú odbornú porotu. Tá po prezretí prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a čestné uznania; môže určiť i kolektívne ocenenia, prípadne ceny prerozdeliť. Oceneným navrhne i finančné ceny v celkovej sume 300 €. Kolekcia 24 vybratých prác bude graficky spracovaná do katalógu a oficiálnych vianočných pohľadníc. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora na honorár. Všetkým oceneným autorom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť vyhodnotenia,  bude zaslaný diplom a katalóg.

Výsledky súťaže

Budú zverejnené v  tlači a na stránke www.osvetadk.sk

Finančné zabezpečenie

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám. Zaslané práce sa nevracajú.

 Kontakt a bližšie informácie

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

tel. 043/5 864 978, 0915 032 734,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Vernisáž výstavy "Textilné nápisové nástenky" v Devínskej Novej Vsi

E-mail Ispis PDF

V Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku  v Devínskej Novej Vsi sa 22. septembra konala vernisáž výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek, ktorú pripravilo Slovenské kultúrne centrum Našice.

vernisazvDNV1

 

vernisazvDNV2

Európsky deň jazykov 2017

E-mail Ispis PDF
Više...

FolkLiptov 2017

E-mail Ispis PDF

Milí priatelia folklórneho tanca!

Radi by sme Vás pozvali na prehliadku folklórnych tancov do Liptovského Hrádku – dňa 16. 12. 2017 – na podujatie s názvom FolkLiptov 2017.

Podujatie je rozdelené na súťažnú a nesúťažnú časť:

1.       Súťažná – slovenské folklórne tance

2.       Nesúťažná – folklór iných národov

        Viac informácii nájdete na stránke www.pohybbezbarier.sk . 

      Pravidla FolkLiptov 2017

      Propozície FolkLiptov 2017

 

  

Milí priatelia folklórneho tanca!

 

Radi by sme Vás pozvali na prehliadku folklórnych tancov do Liptovského Hrádku – dňa 16.12.2017 – na podujatie s názvom FolkLiptov 2017.

 

Podujatie je rozdelené na súťažnú a nesúťažnú časť:

 

1.       Súťažná – slovenské folklórne tance

2.       Nesúťažná – folklór iných národov

 

Viac informácií nájdete na našej stránke – alebo nám napíšte J.

 

S tanečným pozdravom,

 

Hammerová Alica

www.pohybbezbarier.sk

Výstava "Textilné nápisové nástenky" v Devinskej Novej Vsi

E-mail Ispis PDF

zidarice plagat - OPRAVENY

Stranica 1 od 32

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

(c) www.sokoli.hr