O Slovačkom centru za kulturu Našice

Osnivač
Savez Slovaka 2. listopada 2010. na sjednici izvršnog odbora donio je odluku o osnivanju kulturne ustanove, koja danas nosi naziv Slovački centar za kulturu Našice – Slovenské kultúrne centrum Našice. Na osnivačkoj sjednici na mjesto privremene ravnateljice bila je imenovana Branka Baksa, koja je ovu funkciju obnašala volonterski. Potpisivanjem ugovora o dodjeli donacije između Ureda za Slovake u dijaspori i Saveza Slovaka, koji je realiziran 20. listopada 2011., ispunjeni su uvjeti za kupovinu zgrade Slovačkog centra za kulturu Našice. Kupovinu zgrade financirali su Vlada Slovačke Republike i Grad Našice. Potpisivanjem Sporazuma o sufinanciranju Slovačkog centra za kulturu Našice između Vlade Republike Hrvatske – Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Slovačkog centra za kulturu Našice, 8. srpnja 2011. osigurano je financiranje zaposlenika Slovačkog centra za kulturu Našice, odnosno njegovo aktivno djelovanje. Slovački centar za kulturu Našice počeo je aktivno djelovati 1. studenog 2011. kada je na mjesto ravnateljice imenovana dr. sc. Sandra Kralj na vrijeme od godinu dana. Svečano otvorenje Centra održano je 20. prosinca 2011. u suorganizaciji s osnivačem Savezom Slovaka. Sjedište je Slovačkog centra za kulturu Našice na adresi Braće Radića 68 u Našicama. Slovački je centar za kulturu Našice institucija, čiji je cilj okupljati Slovake u Republici Hrvatskoj. Jednako tako cilj je očuvanje i unaprjeđenje kulture slovačke nacionalne manjine te njeno predstavljanje u Hrvatskoj i šire. Ova kulturna institucija provodi informativno-dokumentacijske aktivnosti te promiče tradicijsku kulturu Slovaka u Hrvatskoj, kao i kulturu današnjice. Njena je uloga obrada i dokumentiranje materijala iz raznih područja života slovačke manjine u Hrvatskoj. U okviru istraživačke djelatnosti Slovački centar za kulturu Našice u suradnji sa Savezom Slovaka i maticama slovačkim planira pratiti kulturne infrastrukture s ciljem projekcije njenog razvoja, kao i predlaganje te realizaciju projekata.

Misija
Ustanova Slovački centar za kulturu Našice osnovana je 2010. godine s ciljem promicanja tradicijske kulture Slovaka u Hrvatskoj, kao i njihovu kulturu današnjice. Centar obavlja informativno-dokumentarnu djelatnost, obrađuje dokumentira građu iz života slovačke manjine u Hrvatskoj, organizira edukativne i informativne sadržaje. U najširem smislu djelatnost SKC-a usmjerava se na održanje i razvoj kulture slovačke manjine te njezinu prezentaciju na području Hrvatske, ali i u europskom okviru.

Vizija
U okviru razvoja istraživačke djelatnosti SKC Našice u suradnji s Osnivačem i maticama slovačkim u RH, kao i drugim organizacijama i ustanovama, planira pratiti kulturnu infrastrukturu Slovaka u RH s ciljem projekcije njenog razvoja te afirmaciju slovačke manjine u različitim područjima javnog djelovanja.

Predmet djelatnosti
– koordinacija ustanova i matica slovačkih te udruga Slovaka koje djeluju na području Republike Hrvatske
– osnivanje zbirki i radionica
– prikupljanje, proučavanje, zaštita i izlaganje muzejske i arhivske građe
– integralna prezentacija i zaštita kulturne baštine Slovaka u Republici Hrvatskoj, suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine
– organizacija predavanja, izložbi, koncerata i festivala, promocija i integralnih prezentacija, gostovanja glazbeno-scenskih predstava, organiziranje kulturnih manifestacija, smotri, obljetnica i stručnih skupova – informativna, izdavačka i knjižnična djelatnost
– organizacija učenja slovačkog jezika u manjinskim udrugama i ustanovama organiziranim za predškolsku i školsku dob.

Izvedba centra
Dana 8. srpnja 2011. između vlade Republike Hrvatske i Slovačkog centra za kulturu Našice potpisan je sporazum o sufinanciranju SKC Našice, kojim se preko Ministarstva kulture RH osiguravaju plaće djelatnika SKC Našice. U SKC Našice zaposlene su dvije osobe, ravnateljica i kustosica.
Ravnateljica je Sandra Kralj Vukšić, etnolog – doktor znanosti, magistra slovačkog jezika i književnosti te ovlašteni sudski tumač za slovački jezik.
Kustosica je Tatjana Seničanin, magistra muzeologije i upravljanja baštinom te edukacije slovakistike, ujedno i trenutna glavna urednica kulturno-društvenog časopisa Slovaka u Hrvatskoj Prameň.
U skladu s razvojem SKC Našice biti će omogućena dodatna edukacija djelatnika, a za obavljanje specifičnih poslova predviđeno je angažiranje vanjskih stručnjaka i suradnika.

Financiranje
Slovački centar za kulturu Našice financiran je iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i iz državnog proračuna Slovačke Republike putem Ureda za Slovake u dijaspori. Plaće zaposlenika Slovačkog centar za kulturu Našice osigurava Ministarstvo kulture RH.

Scroll to Top