SURADNJE I PARTNERSTVA

Sporazum o kulturnoj suradnji OŠ kralja Tomislava i SKC Našice

Sporazum o kulturnoj suradnji OŠ I. B. Slovaka i SKC Našice

Memorandum o suradnji Katedre menadžmenta kulture i turizma FFUKF u Nitri i SKC Našice

Sporazum o suradnji Slovačke nacionalne knjižnice i SKC Našice

Memorandum o uzajamnoj suradnji Muzeja kulture Hrvata u Slovačkoj i SKC Našice

Ugovor o suradnji Muzeja vojvođanskih Slovaka i SKC Našice