3. Aktiv učitelja u Iloku

Treći aktiv učitelja slovačkog jezika održan je 28. kolovoza u prostorijama OŠ Julija Benešića u Iloku s početkom u 16 sati. Na susretu su sudjelovali učitelji Boženka Dasović, Jelena Dejanović, Marija Pejak, Ana Marošević i Vlatko Miksad, savjetnik za nastavu na jeziku i pismu slovačke nacionalne manjine Andrija Kuric i ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić te gost, zastupnik za slovačku i češku nacionalnu manjinu u Vladimir Bilek. Teme aktiva bile su: školska godina 2019./2020. – školski kurikulum, udžbenici, seminari nastavnika, Škola u prirodi u Republici Slovačkoj, projekt Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, aktualni projekti, financijsko izvješće za 2018./2019. godinu, literarno-recitatorsko-dramska smotra na slovačkom jeziku Slovenčina moja, Kvapky te ostala tekuća pitanja.

Scroll to Top