Godišnja skupština Saveza Slovaka u Međuriću

Ove godine godišnja skupština Saveza Slovaka održana je 28. prosinca s početkom u 13:00 sati u Narodnom domu u Međuriću. Nakon svečanog otvorenja skupštine uslijedilo je usvajanje dnevnog reda, poslovnika o radu skupštine te izbor radnog predsjedništva, verifikacijske i zaključne komisije te izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.  Skupštinu je predvodilo radno predsjedništvo na čelu sa predsjednikom Saveza Slovaka Mirkom Vavrom. Prisutni su bili izaslanici svih matica slovačkih osim Matice slovačke Radoš i Zokov Gaj te djelatnice Slovačkog centra za kulturu Našice.

Od uvaženih gostiju skupštini su prisustvovali saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek, gradonačelnik grada Kutine Zlatko Babić, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća grada Kutine Ivica Glibo te predsjednik Mjesnog odbora Međurić Zlatko Stjepanek.

Izneseno je izvješće o radu i financijsko izvješće Saveza Slovaka za 2018. godinu te izvješće nadzornog odbora. Isto tako izneseno je i izvješće o radu, financijsko izvješće Slovačkog centra za kulturu kulturnog centra Našice za 2018. g. i izvješće nadzornog odbora. Nakon toga iznesen je prijedlog programa rada i financijskog plana za 2020. godinu Saveza Slovaka te prijedlog programa rada i financijskog plana za 2020. godinu Slovačkog centra za kulturu Našice. 

Nakon diskusije o izvješćima i planovima isti su jednoglasno usvojeni. U slijedećoj točci dnevnog reda prisutnima se obratio zastupnik Vladimir Bilek kako bi zahvalio Maticama na ustrajnom radu te iznio informacije o svom radu. Uslijedilo je usvajanje zaključaka skupštine (zaključna komisija), a nakon toga zadnja točka dnevnog reda razno.

Scroll to Top