Koordinacijsko savjetovanje u Bratislavi 2023.

Sekcija za međunarodnu suradnju i vanjske poslove Ministarstva školstva, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke (MŠZIiS RS) organizirala je dana 27. siječnja u prostorijama namjenskog objekta Ureda Vlade Republike Slovačke – hotela Bôrik u Bratislavi, koordinacijsko savjetovanje, čiji je cilj bio informirati o nadolazećim događanjima za podršku dvojezičnom obrazovanju u školama u inozemstvu za učenike i učitelje, koja će se uz financijsku potporu Ministarstva održati u 2023. godini.

Nakon pozdravnih riječi državnog tajnika Ministarstva Slavomíra Partile i glavne ravnateljice Odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Lucie Lehotayove, prisutnima se obratila i ravnateljica Odjela za razvojnu pomoć i usluge za osiguranje međunarodne suradnje pri MŠZIiS RS Martina Máliková, koja je vodila koordinacijsko savjetovanje. U ime Ureda za iseljene Slovake (UZIS) sudjelovali su predsjednik Milan Ján Pilip, dopredsjednik UZIS Peter Prochácka i tajnica Komisije za odgoj i obrazovanje UZIS Katarína Baranyaiová.

Za 2023. godinu predstavljeni su obrazovni programi u ponudi Centra za daljnje obrazovanje Sveučilišta Komenskog u Bratislavi, Metodičkog centra i Pedagoškog fakulteta Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici te Studia Academica Slovaca – centra za slovački kao strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta Komenskog u Bratislavi. Među predstavnicima slovačke nacionalne manjine iz Rumunjske, Mađarske, Poljske, Srbije, Njemačke i SAD-a, susretu su nazočili i predstavnice iz Hrvatske, djelatnici Slovačkog centra za kulturu Našice, ravnateljica Sandra Kralj Vukšić te kustosica Tatjana Seničanin.

Nakon predstavljanja obrazovnih programa riječ su dobili predstavnici iseljenih Slovaka, koji su s predstavnicima Ministarstva školstva ocijenili provedene obrazovne aktivnosti u 2022. godini. Ravnateljica Kralj Vukšić tom je prigodom zahvalila obrazovnim centrima na kvalitetnim programima, kao i Ministarstvu školstva i Vladi Republike Slovačke na potpori koju pružaju u vidu nastavnih pomagala, obrazovnih aktivnosti za učenike i nastavnike, te dodjelom stipendija kandidatima iz Hrvatske. Skrenula je pozornost nazočnima na potrebu osiguranja učitelja slovačkog jezika te je u vezi s time spomenula kako je u tijeku proces izrade programa novog bilateralnog sporazuma između ministarstava obrazovanja Slovačke i Hrvatske.

Scroll to Top