Međunarodni dan materinskog jezika u 2022. godini

Aktivnost koju Slovački centar za kulturu Našice već tradicionalno upisuje u svoj program rada u području školstva je obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika. Za učenike osnovnih škola, koji uče slovački jezik, unazad nekoliko godina tom prigodom organiziran je raznovrsni program sa slovačkom tematikom: posjet izložbama, razne radionice, prezentacije i kvizovi te likovna natjecanja na temu slovačkog jezika. Ove godine zaposlenice Slovačkog centra za kulturu Našice, ravnateljica Sandra Kralj Vukšić i kustosica Tatjana Seničanin pripremile su slikovnu prezentaciju na temu hrvatsko-slovačkih lažnih prijatelja, tj. međujezičnih homonima – zvukovno i/ili grafijski jednake ili slične riječi u hrvatskom i slovačkom jeziku, koje se u potpunosti ili djelomice značenjski razlikuju. S učenicima slovačkog jezika u OŠ kralja Tomislava Našice (1. ožujka), OŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac (2. ožujka) i OŠ „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački (4. ožujka) obradile su nekoliko primjera međujezičnih homonima te obogatile njihov slovački rječnik.
OŠ kralja Tomislava Našice 1. ožujka 2022.
OŠ Ivana Brnjika Slovaka 2. ožujka 2022.
Scroll to Top