Ocjenjivanje natjecanja na temu Međunarodni dan materinjeg jezika

15.03.2021. stručni žiri u sastavu dr.sc. Sandra Kralj Vukšić – Slovački centar za kulturu Našice, predsjednica, Mgr. Marko Kurtek – Slovački centar za kulturu Našice, član i Antonela Topolovec –  Savez Slovaka, član, pristupili su k ocjenjivanju likovnog natjecanja na temu Međunarodni dan materinjeg jezika, raspisanog dana 11.02.2021. Elektronički ili klasičnom poštom je ukupno bilo zaprimljeno 169 likovnih radova i to iz dvanaest škola, od čega su 3 područne škole.

Rezultate na slovačkom jeziku možete pogledati ovdje: vysledky sutaze MDMJ

Scroll to Top