Posjet lipovljanskoj knjižnici

U sklopu putovanja do Rijeke s ciljem postaviti i otvoriti izložbu Značajni Hrvati u Slovačkoj, djelatnice Slovačkog centra za kulturu Našice, ravnateljica Sandra Kralj Vukšić i kustosica Tatjana Seničanin 1. prosonca zaustavile su se u Lipovljanima, gdje su preuzele navedenu izložbu, koja je bila otvorena u sklopu Dana slovačke kulture u Lipovljanima.

Prilikom preuzimanja izložbe održan je susret s ravnateljicom lipovljanske knjižnice Maritom Štelma, koja je djelatnicama Centra predstavila manjinski odsjek knjižnice u kojemu se nalazi više od 200 publikacija na slovačkom jeziku. Sastanak je održan i s predsjednikom Matice slovačke Lipovljani Josipom Krajčijem, kojemu su djelatnice Centra tom prigodom uručile edukativne poklone za učenike slovačkog jezika u OŠ Josipa Kozarca Lipovljani.

Scroll to Top