Poziv za dostavu prijedloga za nagradu Pro Cultura Slovaca za doprinos u području kulture donjozemskih Slovaka za 2020. godinu

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka (Srbija),
Zavod kulture Slovaka u Mađarskoj (Mađarska)
i Kulturno i znanstveno društvo Ivana Kraska (Rumunjska)
(osnivači nagrade Pro Cultura Slovaca)

pozivaju organizacije Slovaka u inozemstvu sa sjedištem izvan Republike Slovačke, kao i organizacije sa sjedištem u Republici Slovačkoj, koje se bave problematikom iseljenih Slovaka, da prema priloženom Statutu nagrade Pro Cultura Slovaca predlože potencijalne kandidate za 2020. godinu, i to najkasnije do 29. veljače 2020. e-mailom na: uksm@slovaci.hu, oszo@slovaci.hu te u pisanom obliku na adresu Celoštátna slovenská správa v Maďarsku, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a, Maďarsko.

Nagrada Pro Cultura Slovaca svake godine se dodjeljuje prigodom Svjetskog dana kulturne baštine (18. travnja) od 2018. godine za doprinos u području kulture donjozemskih Slovaka. Osnivači nagrade svake godine mogu dodijeliti i spomenicu za doprinos u području kulture donjozemskih Slovaka. Nagradu ili spomenicu mogu dobiti fizičke ili pravne osobe iz zajednica donjozemskih Slovaka (Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Srbija), ili iz Republike Slovake, koje su svojom djelatnošću osjetno i dugoročno pridonijele razvoju slovačke nacionalne kulture na Donjoj zemlji.

Pro Cultura Slovaca se udjeljuje:

a) za doprinos u području narodne kulture;
b) za doprinos u području kazališne umjetnosti i umjetničkog iskaza;
c) za doprinos u području likovne umjetnosti;
d) za doprinos u području glazbene kulture;
e) za doprinos u području stvaranja i realizacije značajnih kulturnih događaja;
f) za doprinos u području audiovizualnog stvaralaštva;
g) za rad u vođenju kulturno-umjetničkih tijela tradicionalne i moderne kulture;
h) za uspješno vođenje kulturnih institucija;
i) za širenje dobrog imena slovačke donjozemske umjetnosti i kulture u domovini i u inozemstvu;
j) za dugogodišnju potporu slovačke donjozemske umjetnosti i kulture, za njihovu prezentaciju i propagaciju;
k) za znanstveno-istraživačku djelatnost u području kulture donjozemskih Slovaka;
l) za izvanredno kulturno dostignuće u slovačkom donjozemskom i inozemnom kontekstu.

Prijavnica: ProCulturaSlovaca_prihlaska_2020
Statut: Pro_cultura_slovaca_statut_so_zmenami_2019

Scroll to Top