Radni sastanak na Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH

Dana 12. listopada 2022. godine u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske održan je radni sastanak s predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Ministarstvo su na sastanku zastupali ravnatelj Uprave za nacionalne manjine Nandor Čapo, upravitelj Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Milan Vukelić, načelnik Samostalnog sektora za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje Staša Skenđić i Darija Skoko.

U ime slovačke nacionalne manjine sastanku su nazočili predstavnica Slovačkog veleposlanstva u Zagrebu Daniela Bezáková, saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek, predsjednik Saveza Slovaka Mirko Vavra i ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić.

Glavna tema sastanka bila je nadopuna Programa suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke kako bi program uključio mogućnost traženja slanja učiteljica iz Slovačke kada se ukaže takva potreba.

U sklopu sastanka, uz glavnu temu, razgovaralo se i o drugim aktualnim temama slovačkog školstva u Hrvatskoj, kao što su ostvarivanje prava na školskog savjetnika koje smo izgubili zbog odlaska bivšeg savjetnika u mirovinu, pitanje o potrebi izvođenja nastave slovačkog jezika na Sveučilištu u Osijeku, kao i mogućnosti zapošljavanja stranog državljanina na mjestu nastavnika slovačkog jezika.

Scroll to Top