PUBLIKÁCIE SKC NAŠICE

Prvých päť je najťažších – 2021 – 2015 – Prvých päť rokov pôsobenia Slovenského kultúrneho centra Našice: SCK Našice – Prvih 5 je najteže

Druhých päť rokov na jednotku – 2016 – 2020 – Druhých päť rokov pôsobenia Slovenského kultúrneho centra Našice: SCK Našice – Drugih pet za pet

Ročenka Slovenského kultúrneho centra Našice za rok 2021: Godišnjak SCK Našice za 2021. godinu

Ročenka Slovenského kultúrneho centra Našice za rok 2022: Godišnjak SKC Našice za 2022. godinu

Scroll to Top