4. aktiv učitelja slovačkog jezika u Osijeku

Četvrti aktiv učitelja slovačkog jezika održan je 1. listopada u Osijeku. Na susretu su sudjelovali učitelji Boženka Dasović, Marija Pejak, Ana Marošević, Branka Kandžera, Vlatko Miksad, savjetnik za nastavu na jeziku i pismu slovačke nacionalne manjine Andrija Kuric i ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić. Teme aktiva bile su: školska godina 2019./2020. – broj učenika u školama, pripreme za literarno-recitatorsko-dramsku smotru na slovačkom jeziku Slovenčina moja, publikacija Kvapky XV, kurikulum za Slovački jezik i kulturu Model C, aktualni zadaci i planovi, te ostala tekuća pitanja, koja se tiču slovačkog školstva u Hrvatskoj.

Scroll to Top