Kategorija: Istraživanja

Prvo terensko istraživanje SKC Našice Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Jurjevcu

Prvo terensko istraživanje SKC Našice Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Jurjevcu

Slovački centar za kulturu Našice započeo je izgradnju dokumentacijskog fonda realizacijom projekta Zidnjaci – likovni izričaj naših baka. Ujedno su time započela i prva terenska istraživanja SKC Našice u području očuvanja i dokumentiranja materijalne i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj. Prve terenske aktivnosti odvile su se u nedalekoj, brojem stanovnika skromnoj a brojem zidnjaka bogatoj […]

Scroll to Top