Kategorija: Istraživanja

Nastavak istraživanja i u 2017. godini

Nastavak istraživanja i u 2017. godini

Slovački centar za kulturu Našice započeo je početkom travnja 2016. godine projekt Zidne kuharice – likovni izričaj naših baka. Od tada je istražio 9 lokaliteta u kojima živi i djeluje slovačka nacionalna manjina i evidentirao više od 200 zidnih kuharica, koje su osim umjetničkih motiva sadržavale i vrijedne informacije, kao na primjer likovnu sposobnost, pismenost […]

Deveto terensko istraživanje SKC Našice – Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Radošu

Deveto terensko istraživanje SKC Našice – Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Radošu

Dana 6. prosinca članovi Matice slovačke u Radošu ugostili su u svojim matičnim prostorijama zaposlenice Slovačkog centra za kulturu Našice. To je deveto istraživanje u okviru projekta dokumentiranja ove vrste materijalne baštine, tijekom kojeg je zabilježen nemali broj zidnih kuharica.

Završetak cijelohrvatskog istraživanja „Kulturni potencijal Slovaka na Donjoj zemlji“ istraživanjem u Rijeci

Završetak cijelohrvatskog istraživanja „Kulturni potencijal Slovaka na Donjoj zemlji“ istraživanjem u Rijeci

Druga polovina 2016. godine odvila se u znaku realizacije suradnje između Slovačkog centra za kulturu Našice i Katedre menadžmenta kulture i turizma u Nitri, započete 2014. godine potpisivanjem Memoranduma o suradnji. Realizacija istraživačkog projekta, usmjerenog na mapiranje kulturnog potencijala Slovaka u Hrvatskoj odvila se uspješno. Djelatnici Katedre menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina […]

Istraživanje kulturnoga potencijala – Međurić, Lipovljani

Istraživanje kulturnoga potencijala – Međurić, Lipovljani

Istraživački tim iz Nitre u terminu od 24. – 30. studenog obavio je peto terensko istraživanje među Slovacima u Hrvatskoj, a za potrebe projekta Mapiranje kulturnog potencijala Slovaka na Donjoj zemlji. Terensko istraživanje u sklopu ovog projekta realizirano je u Međuriću i Lipovljanima gdje djeluju Matice slovačke. Slovački centar za kulturu Našice pružio je pomoć […]

Terensko istraživanje SKC Našice – Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Markovcu Našičkom 8.11., Josipovcu Punitovačkom 13.11. i Zagrebu 15.11.2016.

Terensko istraživanje SKC Našice – Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Markovcu Našičkom 8.11., Josipovcu Punitovačkom 13.11. i Zagrebu 15.11.2016.

Slovački centar za kulturu Našice nastavio je istraživački rad dokumentiranja zidnih kuharica i u studenom. U tom mjesecu istražio je čak tri lokacije u kojima je prisutna slovačka nacionalna manjina i zabilježio vrijedne ručne radove koji su se nekada nalazili u gotovo svakom domu. Lokacije u kojima su održana istraživanja su Markovac Našički 8. 11., […]

Istraživanje kulturnoga potencijala – Zokov Gaj, Jakšić, Miljevci

Istraživanje kulturnoga potencijala – Zokov Gaj, Jakšić, Miljevci

Istraživački tim iz Nitre u terminu od 14. – 21. listopada obavio je četvrto terensko istraživanje među Slovacima u Hrvatskoj, a za potrebe projekta Mapiranje kulturnog potencijala Slovaka na Donjoj zemlji. Terensko istraživanje u sklopu ovog projekta realizirano je u Zokovom Gaju, Jakšiću i Miljevcima gdje djeluju Matice slovačke. Slovački centar za kulturu Našice pružio […]

Istraživanje kulturnoga potencijala – Markovac, Jelisavac, Našice

Istraživanje kulturnoga potencijala – Markovac, Jelisavac, Našice

U okviru istraživačkog projekta mapiranja kulturnog potencijala doljnozemskih Slovaka, projektni tim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Nitri već je realizirao terenska istraživanja na pojedinim lokalitetima u okviru dvotjednih posjeta. Od 23. do 30. rujna 2016. njihovo odredište bilo je upravo našičko područje, gdje su vršili terenska istraživanja u mjestima Markovac, Našice i Jelisavac. Projekt obuhvaća mapiranje […]

Istraživanje kulturnoga potencijala – Josipovac, Jurjevac, Osijek

Istraživački tim iz Nitre u terminu od 20. – 26. kolovoza 2016. obavio je drugo terensko istraživanje među Slovacima u Hrvatskoj, a za potrebe projekta Mapiranje kulturnog potencijala Slovaka na Donjoj zemlji. Terensko istraživanje u sklopu ovog projekta realizirano je u Josipovcu, Jurjevac i Osijek gdje djeluju Matice slovačke. Slovački centar za kulturu Našice pružio […]

Peto terensko istraživanje SKC Našice

Peto terensko istraživanje SKC Našice

U četvrtak 28. srpnja 2016. Slovački centar za kulturu Našice izvršio je peto terensko istraživanje u okviru realizacije projekta Zidne kuharice – likovni izričaji naših baka i to u Zokovom Gaju. U prostorijama Matice slovačke u Zokovom Gaju ravnateljica Sandra Kralj Vukšić i kustos Tatjana Buha dokumentirale su okolo 30 kuharica, među kojima su se […]

Istraživanje kulturnoga potencijala – Radoš, Ilok, Soljani

Istraživanje kulturnoga potencijala – Radoš, Ilok, Soljani

Istraživački tim iz Nitre u sastavu Jaroslav Čukan, Boris Michalík, Michal Kurpaš i Marián Žabenský u terminu od 15. – 19. srpnja obavio je prvi terensko istraživanje među Slovacima u Hrvatskoj, a za potrebe projekta Mapiranje kulturnog potencijala Slovaka na Donjoj zemlji. Prvo terensko istraživanje u sklopu ovog projekta realizirano je u Radošu, Iloku i […]

Scroll to Top