Kategorija: Istraživanja

Istraživanje kulturnoga potencijala – Josipovac, Jurjevac, Osijek

Istraživački tim iz Nitre u terminu od 20. – 26. kolovoza 2016. obavio je drugo terensko istraživanje među Slovacima u Hrvatskoj, a za potrebe projekta Mapiranje kulturnog potencijala Slovaka na Donjoj zemlji. Terensko istraživanje u sklopu ovog projekta realizirano je u Josipovcu, Jurjevac i Osijek gdje djeluju Matice slovačke. Slovački centar za kulturu Našice pružio […]

Peto terensko istraživanje SKC Našice

Peto terensko istraživanje SKC Našice

U četvrtak 28. srpnja 2016. Slovački centar za kulturu Našice izvršio je peto terensko istraživanje u okviru realizacije projekta Zidne kuharice – likovni izričaji naših baka i to u Zokovom Gaju. U prostorijama Matice slovačke u Zokovom Gaju ravnateljica Sandra Kralj Vukšić i kustos Tatjana Buha dokumentirale su okolo 30 kuharica, među kojima su se […]

Istraživanje kulturnoga potencijala – Radoš, Ilok, Soljani

Istraživanje kulturnoga potencijala – Radoš, Ilok, Soljani

Istraživački tim iz Nitre u sastavu Jaroslav Čukan, Boris Michalík, Michal Kurpaš i Marián Žabenský u terminu od 15. – 19. srpnja obavio je prvi terensko istraživanje među Slovacima u Hrvatskoj, a za potrebe projekta Mapiranje kulturnog potencijala Slovaka na Donjoj zemlji. Prvo terensko istraživanje u sklopu ovog projekta realizirano je u Radošu, Iloku i […]

Četvrto terensko istraživanje

Četvrto terensko istraživanje

Slovački centar za kulturu Našice obavio je četvrto terensko istraživanje u okviru projekta Zidne kuharice – likovni izričaji naših baka. U prostorijama Matice slovačke Rijeka dana 7. srpnja 2016. sastali su se ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Sandra Kralj Vukšić i članice MS Rijeka, koje su svojom dobrom voljom i zidnim kuharicama pridonijele obogaćenju dokumentacijskog […]

Treće terensko istraživanje SKC Našice

Treće terensko istraživanje SKC Našice

Slovački centar za kulturu Našice nastavio je 17. lipnja 2016. s realizacijom projekta Zidnjaci – likovni izričaj naših baka, ovoga puta terenskim istraživanjem u Iloku. Ravnateljica SKC Našice Sandra Kralj Vukšić i kustosica Tatjana Buha sastale su se u večernjim satima u prostorijama Matice slovačke Ilok s članicama, koje su donijele preko čak 50 ručnih […]

Drugo terensko istraživanje SKC Našice Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Osijeku

Drugo terensko istraživanje SKC Našice Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Osijeku

Slovački centar za kulturu Našice nastavio je 12. svibnja 2016. s realizacijom projekta Zidnjaci – likovni izričaj naših baka, ujedno i s terenskim radom u okviru očuvanja i dokumentiranja materijalne i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj te izgradnji vlastitog dokumentacijskog fonda. Ravnateljica SKC Našice Sandra Kralj Vukšić i kustosica Tatjana Buha sastale su se u […]

Prvo terensko istraživanje SKC Našice Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Jurjevcu

Prvo terensko istraživanje SKC Našice Zidnjaci – likovni izričaj naših baka u Jurjevcu

Slovački centar za kulturu Našice započeo je izgradnju dokumentacijskog fonda realizacijom projekta Zidnjaci – likovni izričaj naših baka. Ujedno su time započela i prva terenska istraživanja SKC Našice u području očuvanja i dokumentiranja materijalne i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj. Prve terenske aktivnosti odvile su se u nedalekoj, brojem stanovnika skromnoj a brojem zidnjaka bogatoj […]

Scroll to Top