Dan Slovaka pored svibanjskog stabla u Radošu – izložba Zidne kuharice

U organizaciji Matice slovačke Radoš 2. lipnja 2019. u večernjim satima održan je kulturno-umjetnički program pod nazivom Dan Slovaka pored svibanjskog stabla. Majsko drvo u dvorištu Slovačkog doma u Radošu postavljeno je predvečer 30. travnja a 3. lipnja svečano je srušeno u okviru kulturnog programa. 

Ove godine program je započeo otvorenjem autorske izložbe Slovačkog centra za kulturu Našice pod nazivom Zidne kuharice – likovni izričaji naših baka, koju je predstavila ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić. Nakon otvorenja izložbe a pred plesno-pjevačkim programom predsjednik MS Radoš Zlatko Pucovski pozdravio je prisutne: ravnateljicu Slovačkog centra za kulturu Našice Sandru Kralj Vukšić – povjerenu predstavnicu Saveza Slovaka u RH, sa suradnicom kustosicom Tatjanom Seničanin, pročelnicu Upravnog odjela za regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Zrinku Čobanković, predsjednika Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ Milana Pucovskog, profesora slovačkog jezika Vlatka Miksada i sve predstavnike kulturnog i društvenog života. U programu su se predstavili članovi dječje plesne i pjevačke skupine Slovačkog kulturno-prosvjetnog društva Hviezdoslav MS Radoš i dječja skupina SKPD Ľudovít Štúr MS Ilok. Nakon programa održano je rušenje svibanjskog stabla, koje su srušili mladići, članovi MS Radoš obučeni u narodne nošnje.

Scroll to Top