Dávame do pozornosti – Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje Didaktický kurz s témou: Komunikácia a kreatívnosť na hodine slovenčiny / Didaktika pre materské školy a mladší školský vek. Odbornou garantkou kurzu bude opäť prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Kurz bude prebiehať na UMB v Banskej Bystrici v termíne 23. – 30. 6. 2024 a delíme ho na dve sekcie:

A – slovenský jazyk a literatúra, ktorú odborne zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a komunikácie a Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UMB,

B – predškolská a mladšia školská pedagogika, ktorú odborne zabezpečuje Pedagogická fakulta UMB

Plánovaný počet účastníkov je 30, presnejšie informácie o obsahu kurzu nájdete v prílohe Didaktický kurz MC UMB 2024.docx. Zároveň v najbližších dňoch aktualizujeme toto vzdelávacie podujatie aj na stránke MINEDU: Kalendár podujatí | Slovak (minedu.sk).

V prípade otázok, neváhajte kontaktovať: jan.hrcan@umb.sk; zuzana.drugova@umb.sk

 

 

Scroll to Top