Dávame do pozornosti – Letná škola digitálnej fotografie

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Letná škola digitálnej fotografie. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.

Na základe požiadavky MŠVVaM SR, ktoré po viacerých rokoch navýšilo rozpočet na letné vzdelávacie podujatia pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí, Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí opätovne pripravilo špecializované vzdelávacie podujatia, ktoré realizovalo aj v minulosti. Požiadavka ministerstva smerovala ku umeleckým vzdelávacím pobytom. Takým je aj vzdelávací pobyt víťazov Súťaže v digitálne fotografii a filmovej tvorbe, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici 2. – 7. augusta 2024. Odborným garantom a realizátorom súťaže aj pobytu je opäť Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD., ktorý zostavil kvalitný realizačný tím.

Cieľom súťaže je motivácia detí ku umeleckejšiemu stvárneniu fotografií a videí, ktoré dnes bežne vo svojich mobilných telefónoch majú. Cieľom je zároveň osloviť tie deti a mládež, ktoré majú záujem o vizuálne, ale aj iné formy výtvarného umenia. Prosíme preto o oslovenie nielen riaditeľov škôl vo Vašich krajinách, ale cielene aj pedagógov s uvedenou špecializáciou. Tento umelecky zameraný vzdelávací pobyt je určený pre 50 účastníkov, preto prosíme o čím skoršie a čím širšie oslovenie prípadných záujemcov. Víťazi a ocenení počas pobytu na Slovensku absolvujú tvorivé workshopy, plenéry aj výlety za kultúrou a do prírody. Účastníkmi pobytu budú nielen deti, ale aj ich sprevádzajúci pedagógovia. Termín na zaslanie prác je do 16. 6. 2024, vyhodnotenie zašleme do konca júna a teda bude následne dostatok času aj na organizáciu príchodu ocenených účastníkov.

V prílohe FOTO_SUTAZ_2024 sa nachádza charakteristika súťaže tak, ako ju naformuloval odborný garant. Kategórie nebudeme presnejšie špecifikovať, je na uvážení pedagógov, ako jednotlivé kategórie naplnia. Do súťaže je možné poslať nové diela, ktoré vzniknú na základe našej výzvy, ale aj diela staršie, ktoré deti a mládež možno už majú vo svojich súkromných databázach.

Súťažné fotografie a videa posielajte prosím s označením sekcie, školy, mena a priezviska a veku žiaka-čky/študenta-ky cez uschovna.cz alebo wetransfer.com, prípadne iné online úložiská na e-mail: film@hotmail.sk najneskôr do 16. 6. 2024 (nedeľa).

V prípade akýchkoľvek otázok, píšte na film@hotmail.sk.

Scroll to Top