Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u OŠ Stjepana Radića Bibinje

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Valentinom Bungur, dogovoreno je slanje diplome poštom zbog udaljenosti škole, učenici koja je sudjelovala u likovnom natječaju.
Nagrađena učenica OŠ Stjepana Radića Bibinje:
2. mjesto – Valeria Čumbelić – 4.razred

Scroll to Top