Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u područnoj školi OŠ Banova Jaruga u Međuriću

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Jelenom Dejanović i s ravnateljicom Osnovne škole Banova Jaruga Sanjom Marčec, dogovoreno je dodjeljivanje diplome, učeniku koji je sudjelovao u likovnom natječaju. Dana 31. ožujka 2020  na školskom dvorištu uz prisutnost učiteljice slovačkog jezika, ravnateljica SKC-a Našice Sandra Kralj Vukšić i kustos Marko Kurtek zahvalili su se učeniku i učiteljici na sudjelovanju na natjecanju i dodjelili nagradu. U sklopu dodjele nagrada učiteljima su bili predstavljeni dosadašnji rezultati projekta JaSom (Samoidentifikacija u multietničkom okruženju kao sredstvo etničke tolerancije).

Nagrađeni učenik područne škole OŠ Banova Jaruga u Međuriću:

  1. mjesto: Josip Biro – 4. razred
Scroll to Top