Interes za poučavanjem slovačkog jezika na Osječkom sveučilištu

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, u okviru studija kroatistike kao jedan od slavenskih jezika (izborni predmet) u razdoblju 1997./1998. pa do 2005./2006. predavao se i slovački jezik. Godine 2005./2006., nakon odlaska Margite Žagar u mirovinu i prelaska na Bolonjski sistem, nakon osam godina prestaje poučavanje slovačkog jezika te ova situacija traje do danas. Od prestanka poučavanja slovačkog jezika na fakultetu u Osijeku, vodstvo Saveza Slovaka u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike razvijalo je inicijativu, kako bi se slovački jezik ponovo uveo na Filozofskom fakultetu u Osijeku i to barem u obliku izbornog predmeta u okviru kroatistike. S tim ciljem održao se susret na rektoratu u Osijeku. Susreli su se rektorica Gordana Kralik, veleposlanik Jan Baňas, Savez Slovaka zastupali su predsjednik Andrija Kuric i tajnica Branka Baksa, a nazočna je bila i Margita Žagar kao bivši predavač. Krajem 2014. godine kompetencije u području školstva odlukom Saveza Slovaka udijeljene su Slovačkom centru za kulturu Našice. Slovački centar za kulturu u Našicama u suradnji sa Savezom Slovaka podnio je zahtjev Veleposlanstvu SR u Zagrebu za suradnju pri uvođenju slovačkog jezika na Osječkom sveučilištu. Zahtjev za podučavanjem slovačkog jezika na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, konkretno na Filozofskom fakultetu, bio je predložen rektoru tog sveučilišta 28. travnja 2015. u Osijeku. Rektor Željko Turkalj primio je veleposlanika Slovačke Republike u Zagrebu, Nj. E. Juraja Priputena, počasnog konzula Ivana Komaka, predstavnike slovačkih institucija, predsjednika Saveza Slovaka Mirka Vavru, potpredsjednika za školstvo i informiranje Josipa Krajčija, savjetnika za slovački jezik Andriju Kurica i ravnateljicu Slovačkog centra za kulturu Našice Sandru Kralj Vukšić. Na susretu je bila nazočna i dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera Loredana Farkaš.
Rektor Turkalj pozdravio je zahtjev te na primjeru mađarske nacionalne manjine pokazao, kako je u okviru sveučilišnog obrazovanja moguće primijeniti manjinsko pravo na obrazovanje i na materinskom jeziku. Dekanica Farkaš istaknula je značaj tzv. malih jezika, gdje ubrajamo i slovački. Otvorenje slovačkog lektorata vrednuje vrlo pozitivno. Podučavanje slovačkog jezika bilo bi korisno ne samo za pripadnike slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, nego i za studente drugih nacionalnosti, koji bi nakon završetka studija dobili potvrdu o poznavanju slovačkog a znanje bi mogli primijeniti u području studija. Ovakva mogućnost „primijenjenog“ slovačkog povisila bi konkurencijske sposobnosti kandidata na tržištu rada i otvorila nove mogućnosti primjene.

Vjerujemo, da će pri realizaciji zahtjeva biti korisna i činjenica, da su ministar školstva, znanosti, istraživanja i sporta SR Juraj Draxler i ministar znanosti, obrazovanja i sporta HR Vedran Mornar
potpisali Program suradnje između rezorta školstva Slovačke i Hrvatske za godine 2014.-2017.

Op.: Program suradnje između rezorta školstva Slovačke i Hrvatske za godine 2014.-2017. riješiti će u čl. 12 podučavanje slovačkog i hrvatskog jezika, i to eksplicitno posredništvom razmjene lektora
slovačkog i hrvatskog jezika na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Komenskog u Bratislavi. U slučaju otvorenja novih lektorata, ugovorne strane imaju mogućnost prema predmetnom programu suradnje
riješiti njihovo otvorenje direktno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top