Izložba Zidne kuharice – likovni izričaji naših baka u Međuriću

U subotu 21. rujna održan je kulturno-umjetnički program u sklopu proslave 5. godišnjice osnutka muške pjevačke skupine Matice slovačke Međurić, održan u Narodnom domu u Međuriću. Tom prigodom Slovački centar za kulturu Našice postavio je i otvorio izložbu Zidne kuharice – likovni izričaji naših baka, koju su nekoliko dana kasnije posjetili i učenici slovačkog jezika iz OŠ Banova Jaruga, područne škole u Međuriću u pratnji učiteljice Jelene Dejanović.

Scroll to Top