Međunarodna konferencija – Uloga slovačkih srednjih škola u životu donjozemskih Slovaka

U organizaciji Kulturnog i znanstvenog društva Ivana Kraska i Demokratskog saveza Slovaka i Čeha u Rumunjskoj u terminu 09. – 11. rujna 2021. održana je Međinarodna konferencija pod nazivom Uloga slovačkih srednjih škola u životu donjozemskih Slovaka. Na konferenciji je sudjelovalo 35 sudionika iz Slovačke, Mađarske, Srbije, Rumunjske i Hrvatske sa 29 prezentacija od kojih je većina bila prezentirana online.

U uvodu je predsjednik Demokratskog saveza Slovaka i Čeha u Rumunjskoj Mgr. Pavel Hlásnik naglasio kako je opće poznato da je školstvo i obrazovanje u autohtonim zajednicama nacionalnih manjina ključno područje za održavanje i razvoj te zajednice. Donjozemski Slovaci već tri stoljeća pridaju odgovarajuću važnost odgoju i obrazovanju svoje djece na materinjem jeziku. U prvoj fazi, odnosno osnovnom obrazovanju, a kasnije i višem. Svjesni važnosti obrazovanja gradili su škole (najprije crkvene a kasnije državne ili javne) sa učenjem na slovačkom jeziku, koje su s vremenom postale ne samo obrazovne institucije nego i ključni stupovi kompleksnog nacionalnog života. Zato slovačke srednje škole na Donjoj zemlji možemo smatrati rasadnicima slovaštva. Njihov rad se dugoročno odražava na kompetencije i vještine učenika a dugoročno i na vrijednosnoj razini društva u kojem djeca ovih škola žive i rade. Upravo je iz ovih razloga cilj međunarodne konferencije Uloga slovačkih srednjih škola u životu donjozemskih Slovaka analizirati kompleksnu zadaću i rad ovih jedinstvenih obrazovnih institucija iz perspektive pedagoga, andragologa, sociologa, povjesničara, kulturologa, književnika i jezikoslovaca.

Iz Hrvatske je na konferenciji sudjelovao Slovački centar za kulturu Našice. Na temu Položaj manjinskog školstva u Hrvatskoj s naglaskom na prisutnost slovačkog jezika u srednjim školama govorila je ranvateljica Dr. sc. Sandra Kralj Vukšić.

Prezentaciju možete pogledati ovdje: Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov

Scroll to Top