Kongres slovačkih pisaca s međunarodnim sudjelovanjem

Kongres slovačkih pisaca održao se 22. i 23. rujna 2016. u Trenčianskim Toplicama prigodom 80. godišnjice Kongresa slovačkih pisaca s početka srpnja 1936., koji se također održao u ovome mjestu. Događaj je organiziralo Društvo slovačkih pisaca, SCP EN, Klub nezavisnih pisaca, Klub realističke literature i druge institucije.

Namjera Kongresa slovačkih pisaca bila je potpora, prezentacija i očuvanje humanističkih vrijednosti izvorne i prevedene literature, umjetnosti i kulture, njihovih stvaralaca, knjižne, literarne i časopisne tvorbe. Naglasak je bio na slobodi izražavanja autentičnog kritičkog razmišljanja a u prvotni plan došao je zahtjev za rješenjem problema socijalne nejednakosti ljudi, rastuće netolerancije, ekstremizma i anarhije u javnom demokratskom prostoru, koji ugrožavaju temeljne vrijednosti kulture naroda pojedinih država Europe i demokratskih, kršćanskih i humanističkih temelja cijele europske kulture.

Na ovom važnom susretu pozvani su delegati iz dvanaest država i partnerskih organizacija. Hrvatsku delegaciju predstavljale su potpredsjednica za kulturu Saveza Slovaka Miroslava Gržinić i glavna urednica časopisa Prameň te ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić.

Glava tema Kongresa slovačkih pisaca u Trenčianskim Toplicama bila je trenutni položaj pisaca u Slovačkoj, ali i u drugim zemljama Europe. Na dvodnevnom kongresu za okruglim stolom diskutiralo se o nacionalnim literaturama i piscima u europskom kontekstu, o slovačkim literarnim, umjetničkim i kulturno-društvenim časopisima.

Hrvatska delegacija prezentirala je radove, koji su se doticali dviju glavnih tema. Pri okruglom stolu na temu Narodne literature i pisci u europskom kontekstu, koju su vodili Mária Bátorová i Milan Richter, Miroslava Gržinić predstavila je izdavačku djelatnost Saveza Slovaka. Časopis Prameň predstavila je Sandra Kralj Vukšić u okviru teme Slovački literarni, umjetnički i kulturno-društveni časopisi, koju su vodili Štefan Cifra i Bystrík Šikula. Na susretu se, između ostalog, vodila rasprava o potpori slovačkoj literaturi, o slovačkom jeziku, potrebi ujedinjenja pisaca u kulturnim aktivnostima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top