Obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika 2020.

Trenutno u Hrvatskoj oko 440 učenika u osnovnim školama pohađa satove slovačkog jezika i kulture. S ciljem osvijestiti važnost materinskog jezika, Slovački centar za kulturu Našice u suradnji sa školama, u kojima se uči slovački jezik, a prigodom Međunarodnog dana materinskog jezika, svake godine priprema obrazovni program.

Ove godine djelatnice SCK Našice, ravnateljica Sandra Kralj Vukšić i kustosica Tatjana Seničanin, pripremile su program na temu Ja sam tko?, u okviru kojega su učenicima približile sadržaj i značaj međunarodnog projekta čiji logo glasi Ja sam (Ja som).

S učenicima osnovnih škola u Jelisavcu, Markovcu, Josipovcu Punitovačkom, Jurjevcu Punitovačkom i Našicama 17., 19. i 21. veljače tražili su odgovore na pitanja: Kakav utjecaj na nas ima materinski jezik? U kojim sferama života koristimo slovački jezik? Poznajemo li ili koristimo slovačka narječja? Jesmo li stvorili vlastito narječje, budući da od materinskog etnika živimo odvojeno već nekoliko stoljeća? Kakve vrste ili oblike narodnog izričaja poznajemo?

Budući da je predmetom međunarodnog projekta Ja sam (Samoidentifikacija u multietničkom okruženju kao sredstvo etničke tolerancije) istraživanje narječja, narodnih pjesama i scenskog izričaja među Slovacima u Srbiji, Rumunjskoj i Hrvatskoj, učenici su za svaku navedenu istraživačku temu pripremili primjere vezane uz slovačka narječja iz njihove sredine, te samostalno ili skupno izveli nekoliko narodnih pjesama.

U okviru scenskog prikaza, sudionici su prezentirali jezična i ostala znanja na slovačkom jeziku u obliku prozaičnog ili poetičnog iskaza vlastitih literarnih djela ili interpretacijom djela poznatih pjesnika i pisaca, a to sve s ciljem pobuditi interes za slovački materinski jezik.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top