Radni susret hrvatskih pedagoga slovačkog jezika

Prvi radni susret hrvatskih pedagoga slovačkog jezika u 2020. godini održan je u subotu 8. veljače u Osijeku.

Na susretu su prisustvovali savjetnik za nastavu na jeziku i pismu slovačke nacionalne manjine Andrija Kuric, ravnateljica Slovačkog kulturnog centra Našice Sandra Kralj Vukšić, učitelji slovačkog jezika u RH u osnovnim i srednjim školama – Marija Pejak, Ana Marošević, Boženka Dasović i Vlatko Miksad.

Uvodni dio susreta, kojeg su vodili savjetnik Andrija Kuric i predsjednica aktiva učitelja Ana Marošević, bio je posvećen kratkoj analizi realizacije plana rada, uz koji je podnesen i financijski izvještaj za 2019. godinu. Kratko izvješće s Koordinacijskog savjetovanja, koje je organizirala Sekcija međunarodne suradnje i vanjskih poslova Ministarstva školstva, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke održane 31. siječnja 2020. u Bratislavi iznijeli su savjetnik A. Kuric i ravnateljica SCK Našice S. Kralj Vukšić. Potom su sudionici prodiskutirali prijedlog projekata za 2019. i pripremu već ustaljenih projekata za tekuću godinu.

Domaćin državnog susreta s međunarodnim sudjelovanjem Slovenčina moja, koji se svake godine održava s potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, ove godine 14. studenog biti će Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka u Jelisavcu.

Scroll to Top