Održan Dan sa slovačkim filmom u Našicama

Slovački centar za kulturu Našice u suradnji s Veleposlanstvom Republike Slovačke u Zagrebu, a uz financijsku potporu Ureda za iseljene Slovake te tehničku potporu Radija Našice, organizirao je Dan sa slovačkim filmom prigodom Europskog dana jezika.

U Domu kulture Našice 28. rujna oko 150 učenika koji pohađaju sate slovačkog jezika i kulture u OŠ Ivana Brnjika Slovaka u Jelisavcu, „Josip Kozarac“ u Josipovcu Punitovačkom te kralja Tomislava u Našicama imali su priliku pogledati film u režiji Martina Hollyja Soľ nad zlato.

Događanju su prisustvovali veleposlanik Republike Slovačke u Zagrebu, nj. e. Peter Susko sa suprugom, gradonačelnik Grada Našica Krešimir Kašuba, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Našica i tajnica Saveza Slovaka Branka Baksa, ravnateljica jelisavačke škole Ljerka Ćorković, ravnateljica josipovačke škole Sanja Kanisek Kuric, ravnateljica našičke škole Vlatka Zahirović, nastavnice slovačkog jezika Maja Kanđera, Boženka Dasović i Ana Marošević, te djelatnice Saveza Slovaka Antonela Topolovec i Natalija Murar.

Previous slide
Next slide

Prisutnima su se obratili ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić, gradonačelnik Krešimir Kašuba te veleposlanik Peter Susko koji je otvorio program.

Nakon toga održan je sastanak s ravnateljicama navedenih škola na kojemu su veleposlaniku prezentirane aktivnosti, pozitivne strane, ali i izazovi na polju obrazovanja na slovačkom jeziku.

Potom je veleposlanika primio gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba koji je istaknuo osobno prijateljstvo, kao i visoku razinu odnosa grada s pripadnicima slovačke nacionalne manjine.

Po susretu s gradonačelnikom veleposlanik je u Domu kulture Našice održao kratku diskusiju s učenicima na temu filma. Konstatacijom kako je potrebno kontinuirano organizirati sadržaje usmjerene na održanje slovačkog jezika u Hrvatskoj završen je Dan sa slovačkim filmom.

Scroll to Top