Ponuda vladinih stipendija Republike Slovačke za akademsku godinu 2020./2021. za iseljene Slovake i uvjeti

Ministarstvo školstva, znanosti, istraživanja i sporta SR uručilo je ZU Zagreb uvjete pružanja vladinih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. Radi se o ponudi stipendija organizacijama slovačke nacionalne manjine, koje surađuju pri odabiru kandidata u dodjeli stipendija vlade SR Slovacima u inozemstvu.

Broj stipendija za Slovake u Hrvatskoj za akademsku godinu 2020./2021. je sljedeći:
• preddiplomski/magisterski studij – 3,
• doktorski studij – 1.

Raspon ponuđenih studijskih smjerova naveden je u prilogu. Zahtjevi za vladinu stipendiju predaju se elektronskim putem na www.vladnestipendia.sk, gdje je dostupan i Priručnik za prijavitelje za stipendiju vlade SR sa svim aktualnim informacijama. Svakom prijavitelju i korisniku portala, u slučaju potrebe, dostupna je tehnička podrška putem email adrese helpdesk@studyabroad.sk ili na tel. br.: +421 907 551 404.

Prijavitelj za vladinu stipendiju svoju prijavnicu s kompletnim prilozima mora poslati elektronski u terminu od 27. 3. 2020. do 30. 5. 2020. Prijavnica s potrebnim prilozima, koja nije poslana elektronskim putem, neće biti prihvaćena. Elektronske nominacije zatvaraju ovlaštene manjinske organizacije najkasnije do 4. 6. 2020.

Uvjeti za dodjelu vladine stipendije za sveučilišni studij u SR određeni su zakonom br. 392/2015 Z. z. o razvojnoj suradnji i o promjeni i dopuni nekih zakona. Uvjet za dobivanje vladine stipendije na standardno vrijeme visokoškolskog obrazovanja je znanje slovačkog jezika na potrebnoj razini i da je kandidat primljen na studij u odabranom studijskom programu na neko od javnih sveučilišta u Slovačkoj.

Dostizanje razine poznavanja jezika na potrebnoj razini prijaviteljima će omogućiti vlada SR pružanjem jednogodišnje stipendije za jezičnu, a prema potrebi i stručnu pripremu u instituciji Jezična i stručna priprema Centra za daljnje obrazovanje Sveučilišta Komenskog u Bratislavi, jednako kao i prijaviteljima iz zemalja koje se nalaze na popisu ODA.

Povjerenstvo za odabir MŠZIiS SR ocjenjivat će zahtjeve u skladu s osnovnim uvjetima za dobivanje vladine stipendije, a to su:

1) nominacija od strane manjinske organizacije
2) rezultati prethodnog srednjoškolskog, tj. visokoškolskog obrazovanja – prosjek do 4,00 od 5,00 ili 8 od 10 (80 %)
3) odabrani studijski program (ponudu programa vidi u prilogu br 1.)

Zahtjevi prijavitelja, koji ne odgovaraju navedenim kriterijima, neće biti uzeti u obzir.
Originale dokumenata poslane elektronskim putem prijavitelj predati će Sekciji međunarodne suradnje i vanjskih poslova MŠZIiS SR osobno ili ih poslati poštom.

Upozoravamo, da bez uručenja originalnih dokumenata neće moći biti izvršena isplata stipendije. Iznosi stipendija navedeni su u priloženim financijskim uvjetima za akademsku godinu 2020./2021. (prilog br 2.)

Stipendist je obvezan pridržavati se termina početka nastave kojeg određuje škola, a koji je obično prvog tjedna u rujnu, a u opravdanim slučajevima najkasnije do 30. 9. 2020. Svojevoljno skraćivanje vremena studija zakašnjelim pristupanjem na studij nije prihvatljivo.

Prilog 1 – studijski programi

Prilog 2 – financijski uvjeti

Scroll to Top