Poziv na dostavu ponuda za nabavu i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struje te radovi na vodovodu i kanalizaciji na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

17-5-2024-Poziv na dostavu ponuda za za nabavu i izvodenje gradevinskih i obrtnickih radova

 

1 detaljno specificiran troskovnik za radove EUR

2 obrazac- ponudbeni list

3 Izjava o dostavi jamstva

 

Scroll to Top