Predstavljena knjiga o tradicijskom odijevanju Slovaka u Iloku

U Muzeju grada Iloka 10. ožujka predstavljena je knjiga slovačke etnologinje Zuzane Drugove “… te se nose kao grofice… Tradicijsko odijevanje Slovaka u Iloku”.

Knjiga je nastala na inicijativu Vlatka Miksada – aktivnog predstavnika slovačke nacionalne manjine u Iloku i istraživanja provedenog u tradicijskom okruženju, u Muzeju grada Iloka, ali i u folklornoj sekciji Matice slovačke Ilok. Publikacija predstavlja raznolikost odijevanja Slovaka u Iloku te njegove promjene tijekom vremena. To je jedan od razloga zašto veći dio publikacije dokumentira nošenje tradicijskog ruha pri prezentaciji i na sceni. Nastanak knjige, kao i njeno predstavljanje, izraz je odavanja počasti iločkih Slovaka vlastitoj tradicijskoj kulturi i svojim precima koji su sačuvali ovo naslijeđe.

Knjigu su predstavili autorica Zuzana Drugová, inicijator istraživanja Vlatko Miksad, ravnateljica Muzeja grada Iloka Maja Barić i ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj-Vukšić. Program su pjesmama i prikazom nošnji obogatile članice Slovačkog kulturno-prosvjetnog društva Ljudovita Štura Matice slovačke Ilok te iločki glazbenici vokalno-instrumentalnim izvedbama. Predstavljanju publikacije nazočni su bili i potpredsjednik Saveza Slovaka Aleksandar Knapček te predstavnica Vukovarsko-srijemske županije i predsjednica Vijeća grada Iloka Renata Banožić koji su istaknuli značaj predstavljene publikacije.

Glavni organizator predstavljanja bio je Slovački centar za kulturu Našice u suradnji sa Sveučilištem Mateja Bela u Banskoj Bystrici, Metodičkim centrom SMB za iseljene Slovake, Muzejom grada Iloka i Maticom slovačkom Ilok.

Scroll to Top