Prezentacija knjige „Kulturni potencijal Slovaka u Hrvatskoj“

Slovački centar za kulturu Našice i Katedra menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri u suradnji sa Savezom Slovaka i Maticom slovačkom u Josipovcu Punitovačkom pripremili su 14. travnja 2018. godine u Kulturnom domu u Josipovcu Punitovačkom, nakon godišnje izborne skupštine Saveza Slovaka, prezentaciju knjige „Kulturni potencijal Slovaka u Hrvatskoj“.

Osim vodstva Saveza Slovaka, predstavnika matica slovačkih i zaposlenica SKC Našice, na predstavljanju su bili prisutni i uvaženi gosti: saborski zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek, zamjenik načelnice općine Punitovci Marijan Batorek, konzulica Veleposlanstva Republike Slovačke u Zagrebu Linda Karašová, gosti iz Ureda za iseljene Slovake potpredsjednik Peter Prochácka i gospođa Monika Ďurčaťová, generalni konzul u Békéscsabi Igor Furdík, članica Savjeta za nacionalne manjine u RH Branka Baksa, predsjednici Vijeća slovačke nacionalne manjine Franjo Kanđera u Osječko-baranjskoj županiji i Milan Pucovski u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predsjednik VSNM općine Punitovci Zdenko Komar i predsjednik aktiva učitelja slovačkog jezika Josip Kvasnovski.

Autori predstavljene publikacije su članovi Katedre menadžmenta kulture i turizma FF SKF u Nitri: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr. Miroslav Pap, PhDr. Roman Zima, PhD., PhDr. Marián Žabenský, PhD. Autorski kolektiv ima bogato iskustvo s istraživanjem i publiciranjem ovakvih vrsta radova, budući da su temu slovačkih enklava u Rumunjskoj, Srbiji i Mađarskoj istraživali dulje vrijeme, te do sada izdali brojne znanstvene monografije o toj temi.

Publikacija je rezultat etnološkog terenskog istraživanja u Hrvatskoj, realiziranog od strane članova Katedre menadžmenta kulture i turizma FF SKF u Nitri u koordinaciji sa Slovačkim centrom za kulturu Našice tijekom 2016./2017. godine. U uspješnoj realizaciji projekta sudjelovali su članovi Matica slovačkih u RH, voditelji i zaposlenici svehrvatskih institucija, prije svega Savez Slovaka, Središnja knjižnica Slovaka u RH i učitelji slovačkog jezika.

Mapiranje i vrednovanje kulturnog potencijala slovačkih manjinskih društava u RH je dijelom šireg višegodišnjeg projekta Katedre, koji obuhvaća i slovačke enklave u dijaspori u Srbiji, Rumunjskoj i Mađarskoj a odvija se s potporom Ureda za iseljene Slovake. Autorski kolektiv aplicirao je vlastitu metodiku tijekom istraživanja kulturnog potencijala.

Autori su na više od 300 strana istaknuli bitne konkurencijske vrline i nedostatke pojedinih slovačkih društva u RH, u kojima je funkcionalna institucija na slovačkom etničkom principu bez razlike broja stanovnika sa sviješću slovačke etničke pripadnosti: u Iloku, Jakšiću, Jelisavcu, Josipovcu, Jurjevcu, Lipovljanima, Markovcu, Međuriću, Miljevcima, Našicama, Osijeku, Radošu, Rijeci, Soljanima, Zagrebu i Zokovom Gaju. U publikaciji su obuhvaćeni samo takvi dijelovi manjinske kulture, koji imaju jednoznačni etnički karakter, ili pak ispunjavaju funkciju etnoidentifikacijske/etnodiferencijske oznake. Ako, na primjer, konkretna tradicija, društvo ili udruga funkcioniraju, a nije ih moguće klasificirati kao slovačko (npr. crkvene rimokatoličke), nisu bili predmetom interesa.

Sadržaj monografije reflektira stanje važeće u razdoblju u kojemu su informacije prikupljene razgovorom, ali i istraživanjem crkvenih, društvenih i školskih arhiva. U nekim slučajevima autorima je polazište opće poznate činjenice ili publicirani izvori, dok u drugima za polazište uzimaju originalne rezultate vlastitog terenskog istraživanja. U svakom slučaju donose jedinstvenu publikaciju i u njoj nove informacije o trenutnom stanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, kulturnih organizacija i institucija, organiziranih događanja, kulturne infrastrukture i ljudskih izvora. Doprinos svake publikacije je analiza kulturnog potencijala putem SWOT analize, koja je izrađena posebno za svaki istraženi lokalitet.
Knjigu su predstavili autori prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. i Doc. PhDr. Boris Michalik, PhD.

Prezentacija knjižnog izdanja, koju je financijski podupro Savjet za nacionalne manjine RH, Osječko-baranjska županija i HEP kao dio projekta Ostavština tradicijske baštine suvremenom društvu, predstavlja mali, ali značajni korak u dostizanju cilja – da tendencija kulturnog potencijala među Slovacima u Hrvatskoj ne bude negativna.

Scroll to Top