Radni posjet saborskog zastupnika Savezu Slovaka i SCK Našice

Zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek iskoristio je popuštanje mjera ograničenog kretanja između županija i u okviru radne posjete navratio u sjedište Saveza Slovaka u Našicama. U prostorijama Saveza Slovaka u petak 8. svibnja zastupnika su primili predsjednik Saveza Slovaka Mirko Vavra i zaposlenice Branka Baksa, Helena Gašo i Antonela Topolovec, kao i ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić.

S obzirom na činjenicu da je pandemija COVID 19 ostavila trag u gotovo svakom području pa tako i izravno u djelovanju institucija Slovaka u Hrvatskoj, zastupnik je informirao prisutne o nastojanju efikasnijeg utroška sredstava za aktivnosti organizacija Slovaka u Hrvatskoj osiguranih od strane Savjeta za nacionalne manjine RH i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH za 2020. godinu. Budući da ćemo posljedice pandemije najvjerojatnije osjećati i u drugoj polovici godine, sredstva je bitno koristiti samo na najpotrebnije aktivnosti i u skladu s kriznom situacijom. Sasvim je realno da dio sredstava namijenjenih za događanja, a koja zbog virusa COVID-19 nisu ili neće biti realizirana, pojedine organizacije neće dobiti, što će narušiti njihov cjelokupan plan rada budući da se dio režijskih troškova financira iz namjenskih sredstava za programe.

Kako bi se umanjili negativni učinci ove situacije, zastupnik Bilek informirao je nazočne o održanim sastancima na najvišoj razini, a vezanima uz ovu temu, kao i o najbližim planovima iz tog područja. Jedna od tema bila je i djelovanje Slovačkog centra za kulturu Našice, odnosno goruće pitanje preseljenja Središnje knjižnice Slovaka u RH u pripremljene prostorije zgrade u kojoj se nalazi sjedište Slovačkog centra za kulturu Našice, kao i dugoročno rješenje financiranja režijskih troškova Centra, za koje su tom prigodom dogovoreni sljedeći potrebni koraci.

Scroll to Top