Radni sastanak hrvatskih učitelja slovačkog jezika

Prvi radni sastanak hrvatskih učitelja slovačkog jezika u 2021. godini održao se u četvrtak 4. studenog. Sastanak se održao online u skladu s naporima za suočavanje s pandemijom Kovida 19.

 Susret je organizirala ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić putem zoom aplikacije, čije su tehničke poteškoće uspješno prevladali svi sudionici skupa – učitelji slovačkog jezika koji djeluju u Hrvatskoj u osnovnim i srednjim školama: Ana Marošević, Boženka Dasović, Vlatko Miksad, Branka Kandžera, Jelena Dejanović i Dominik Rajačić. 

Nakon uspješno savladanog dnevnog reda sastanak je nastavljen diskusijom u okviru koje je predloženo rješavanje pripreme novih udžbenika za predmet slovački jezik i kultura. Završetak sastanka bio je usmjeren na ideje projekata za sljedeću kalendarsku godinu za vrijeme koje je u planu održati manifestaciju Slovenčina moja u suradnji s Osnovnom školom Ivana Brnjika Slovaka u Jelisavcu. 

Kao i prošle, tako i ove školske godine pandemija Kovid 19 otežava realizaciju klasične nastave u školama. Relativno često se održava online nastava što učitelji za sada dobro odrađuju ali sa strahom da će ovaj model nastave pokazati značajne nedostatke, a to posebice u znanju učenika što će negativno utjecati na njihove buduće kompetencije.

Scroll to Top