Radni sastanak na Ministarstvu kulture RH

S ciljem utvrđivanja daljnje suradnje Ministarstva kulture RH i Slovačkog centra za kulturu Našice u Zagrebu je dana 27. rujna 2018. održan radni sastanak. Na sastanku su sudjelovali za Ministarstvo kulture ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te državni tajnik Krešimir Partl, a za Slovački centar za kulturu Našice zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Saboru RH Vladimir Bilek, predsjednik Saveza Slovaka Mirko Vavra, tajnica Saveza Slovaka Branka Baksa i ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić.
Ovom prigodom preliminarno je dogovorena dinamika financiranja rekonstrukcije objekta Slovačkog centra za kulturu Našice te ostvarivanje prava koja proizlaze iz potpisanog Ugovora o sufinanciranju Slovačkog centra za kulturu Našice, a poštujući načelo reciprociteta.
Ministarstvo kulture izrazilo je podršku nastojanju ubrzati dinamiku realizacije rekonstrukcije starog objekta Slovačkog centra za kulturu Našice. Ove godine Ministarstvo je sufinanciralo rekonstrukciju iznosom od 200.000,00 HRK, no do konca godine postoji otvorena mogućnost ostvarivanja dodatne potpore s ciljem da se rekonstrukcija i opremanje završe do 2020. godine.
Model financiranje režijskih troškova Slovačkog centra za kulturu Našice rješavat će Ministarstvo kulture u 2019. godini, a u suradnji s Ministarstvom financija, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Savjetom za nacionalne manjine s ciljem pronaći rješenje da u proračunu RH za 2020. godinu bude formirana stavka režijski i ostali troškovi za Slovački centar za kulturu Našice (poštujući načelo reciprociteta, na koje se poziva posljednji stavak čl. 1 Ugovora o sufinanciranju Slovačkog centra za kulturu Našice).
Sukladno mogućnostima Ministarstva kulture, bit će financirani projekti prijavljeni za 2019. godinu s ciljem stvoriti pretpostavke za djelovanje ustanove u punom opsegu te stvaranja novih kulturnih, znanstvenih i drugih vrijednosti, sukladno djelatnosti Slovačkog centra za kulturu Našice.

Scroll to Top