SCK Našice na izložbi knjiga i izdavaštva na jezicima nacionalnih manjina u Vukovaru

Izložba knjiga i izdavaštva na jezicima nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj županiji pod nazivom SAKNAM (hrv. kratica za Sajam knjiga i nakladništva nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije) održana je ove godine u subotu 21. listopada u dvorcu Eltz Gradskog muzeja u Vukovaru.

Ovogodišnji 5. SAKNAM održan je u suorganizaciji Saveza Rusina Republike Hrvatske i Vijeća rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije te pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Osim rusinske nacionalne manjine, izdavačku djelatnost predstavile su bošnjačka, mađarska, njemačka, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina.

Na početku programa dobrodošlicu prisutnima poželjela je predsjednica Saveza Rusina Hrvatske Dubravka Rašljanin, koja je istaknula kako se ovom manifestacijom želi približiti manjinsko izdavaštvo i manjinsko djelovanje većinskom stanovništvu, ali i međusobno upoznati se.

U ime Savjeta za slovačku nacionalnu manjinu Vukovarsko-srijemske županije bogatu izdavačku djelatnost slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj u protekloj godini predstavila je ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić. Bila su to izdanja:

  • Radionica rukotvorina Matice slovenske Osijek autora Marije Belaj, Nevenke Dorčak, Rozike Hohoš, Slavka Hohoša, Andrije Kurica i Roberta Zgrablića,
  • 25 godina Matice slovačke Lipovljani 1996. – 2021. Josipa Krajčija,
  • Slovačko podrijetlo, domovina Hrvatska autora Andrije Kurica,
  • Prezimena i prezimena u slovačkom naselju Jurjevac Punitovački Vere Majdiš i Andrije Kurica,
  • Zbornik radova s okruglog stola Slovaci u Hrvatskoj i Slovačka,
  • Godišnjaci Slovačkog centra za kulturu Našice za 2021. i 2022. godinu,
  • Slovačka etno kuća s pogledom na prošlost (mutacija hrvatskog i slovačkog jezika) Slavice Moslavac,
  • Zbirka pjesama i proze učenika osnovnih i srednjih škola slovačke nastave u Hrvatskoj Kvapky 17,
  • kulturno-društveni časopis Slovaka u Hrvatskoj Prameň.
Scroll to Top