SCK Našice na međunarodnoj konferenciji u Nadlaku

Od 16. do 18. ožujka u mjestu Nadlak u Rumunjskoj održana je dodjela nagrade Ondreja Štefanka te dvodnevna međunarodna konferencija u organizaciji Kulturnog i znanstvenog društva Ivana Kraska i Demokratskog saveza Slovaka i Čeha u Rumunjskoj. Sudionici konferencije – znanstveni i kulturni djelatnici iz slovačkog iseljeništva i Slovačke – izlagali su na temu Udruge, društva, organizacije i institucije donjozemskih Slovaka.

Prinos konferenciji, koja za cilj ima mapirati, karakterizirati, zabilježiti opseg aktivnosti i predstaviti različite oblike društvenog i institucionalnog udruživanja slovačkih nacionalnih enklava u Donjoj zemlji bilo je i sudjelovanje djelatnica Slovačkog centra za kulturu Našice. Radom pod nazivom Dijakronija krovne organizacije naših Slovaka u Donjoj zemlji prisutnima je približena organizacija društvenog života Slovaka na području Slavonije i Srijema od naseljavanja ovih prostora do danas. Bogati program konferencije na kojoj je predstavljeno pedesetak radova bit će zabilježen u obliku zbornika.

Scroll to Top