Seminar u Jelisavcu

U nedjelju 1. prosinca u Jelisavcu je održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu i o godišnjim izvještajima o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2019. godinu. Seminar se održavao u prostorima Matice slovačke u Jelisavcu a organizirali su ga Savjet za nacionalne manjine RH, saborski zastupnik za češku i slovačku manjinu Vladimir Bilek te Savez Slovaka i Savez Čeha. Na seminaru su bili prisutni predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, saborski zastupnik Vladimir Bilek, predsjednici i tajnici obaju Saveza te još sedamdeset predstavnika čeških i slovačkih udruga i institucija koje djeluju u Hrvatskoj, među kojima i Slovački centar za kulturu Našice.

Scroll to Top