Seminar Savjeta za nacionalne manjine u Zagrebu

Savjet za nacionalne manjine organizirao je 29. 11. 2019. u hotelu „Panorama“ u Zagrebu edukativni seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2020. god. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2019. god.“ Na seminaru su prisustvovali članovi Savjeta za nacionalne manjine, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te predsjednici udruga nacionalnih manjina. Među njima na seminaru je prisustvovala ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić.

Scroll to Top