Slovački centar za kulturu Našice na susretu projektnih partnera u Parizu

U sklopu projekta MiSmo (MySme) od 14. do 16. ožujka održan je susret projektnih partnera u Francuskoj. Trodnevni radni susret održan je u Parizu u organizaciji partnera iz Francuske – Slovačke vikend škole, vrtića i folklornog društva Margarétka u Parizu. Cilj projekta MiSmo – Manjinska kultura kao sredstvo samoidentifikacije i jačanja inkluzije u multietničkom okruženju je stvaranje najmanje 40 kratkih didaktičkih filmova usmjerenih na komunikaciju na slovačkom jeziku s naglaskom na specifične potrebe djece iz redova slovačke nacionalne manjine.

U četvrtak 14. ožujka nositelji projekta izvršili su pojedinačno sa svakim od partnera kontrolu predanih izvještaja, realiziranih aktivnosti i njihovu diseminaciju za ukupno razdoblje provedbe projekta.

U petak 15. ožujka održan je sastanak svih partnera – iz Slovačke, Rumunjske, Srbije, Francuske i Hrvatske. Na sastanku u Francuskoj, osim nositelja projekta Metodičkog centra za Slovake koji žive u inozemstvu Sveučilišta Mateja Bela, prisustvovali su i suradnici iz Slovačkog vojvođanskog kazališta u Bačkom Petrovcu (Srbija), Teoretskog liceja Jozefa Kozáčeka u mjestu Bodonoš (Rumunjska) te iz Slovačkog centra za kulturu Našice (Hrvatska). Nakon što su sudionici predstavili svoje dosadašnje aktivnosti u okviru projekta, pozornost je bila usmjerena na definiranje i vremensko planiranje daljnjih projektnih aktivnosti te pripremu izvještaja.

U subotu 16. ožujka svi projektni partneri sudjelovali su na radionici realiziranoj u gradiću Montreuil te potom na Slovačkom međunarodnom festivalu Krásna, krásna. U programu su se, osim domaćina Folklornog društva Margarétka iz Pariza, predstavili Dječje folklorno društvo Sovička iz Londona te Dječje folklorno društvo Slováčik iz Züricha.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top