Krštenje Kozarčevih Mrtvih kapitala u Lipovljanima

Matica slovačka Lipovljani i Slovački centar za kulturu Našice početkom godine realizirali su još jedan zajednički projekt – pretisak prijevoda Mrtvih kapitala. Prigodom ovogodišnje 155. obljetnice rođenja Josipa Kozarca te 110 godina od objave prijevoda na slovačkom jeziku, u nastojanju učvrstiti ovu vezu Matica slovačka Lipovljani u suradnji sa Slovačkim centrom za kulturu Našice, uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH, tiskala je ovaj reprint Mrtvih kapitala u prijevodu Jozefa Maliaka.
Reprint ovog prijevoda predstavlja značajan prinos u promociji literarnog zemljopisa Lipovljana, obzirom da je Josipa Kozarca njegov glavni predstavnik. Revitalizacija prijevoda ovog djela obogaćuje slovački knjižni fond u Hrvatskoj, posebno fond slovačkih odjela u školskim knjižnicama. Izdanje je skroman, ali značajan korak u dostupnosti hrvatske beletristike na materinjem jeziku slovačke nacionalne manjine u RH. Kako su Kozarčeva djela na popisu obvezne lektire, ponovljeno izdanje nalazi svoga čitatelja među učenicima osnovne škole Josip Kozarac u Lipovljanima, koji pohađaju sate slovačkog jezika te pridonosi očuvanju njihovog materinjeg jezika. Izdanje u konačnici predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, ali isto tako povezuje ova dva slavenska naroda.
Nosioci projekta izrazili su vjeru da će ovo izdanje pronaći čitatelja i neće ostati tek mrtav kapital, upravo suprotno.
Publikaciju su u život uveli krštenjem predsjednik MS Lipovljani Josip Krajči, izdavač Dragutin Pasarić i ravnateljica Slovačkog kulturnog centra Našice Sandra Kralj Vukšić prigodnim stihovima.
Literárne vydanie, koľké to už máte? Prvé, druhé, tretie?
Priznám sa, že neviem, už sa mi to pletie.
Priviedli ste knihu túto na svet krásny, často tvrdý,
prajem Vám, aby ste boli na ňu vždy len hrdí.
Tejto knihe mnohí prajú všeličo, ja krsňaťu prajem iba to:
Nech sa veľa, dlho číta, nech sa na ňu každé dieťa pýta.
Vo dne, v noci, skrátka stále, nech nás tešia slovenské Mŕtve kapitále.

Scroll to Top