Mŕtve kapitály pokrstené v Lipovľanoch

Matica slovenská Lipovľany a Slovenské kultúrne centrum Našice zrealizovali začiatkom roka 2014 ďalší spoločný projekt – reprint prekladu Mŕtvych kapitálov. Pri príležitosti 155. výročia narodenia  Josipa Kozarca a 110 rokov od vydania prekladu do slovenského jazyka, s cieľom upevniť túto väzbu, dala Matica slovenská Lipovľany v spolupráci s SKC Našice, s finančnou podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, vytlačiť reprint Mŕtvych kapitálov v preklade Jozefa Maliaka. Reprint tohto prekladu predstavuje významný prínos v propagácii literárneho zemepisu Lipovľan, keďžeJosip Kozarac je jeho popredný predstaviteľ. Revitalizácia prekladu tohto diela je obohatením slovenského knižného fondu v Chorvátsku, obzvlášť fondu slovenských oddelení školských knižníc. Vydanie je skromným, ale významným krokom v oblasti prístupnosti chorvátskej beletrie v materinskom jazyku slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Keďže sú Kozarcove diela na zozname povinného čítania, znovu vytlačený preklad tohto diela nájde svojich čitateľov medzi žiakmi základnej školy Josip Kozarac v Lipovľanoch, ktorí absolvujú hodiny slovenského jazyka a kultúry, a rovnako tak prispieva k zachovávaniu ich materinského jazyka. Vydanie v konečnom dôsledku predstavuje most medzi minulosťou a budúcnosťou a prepojenie našich dvoch slovanských národov. Nositelia projektu vyjadrili vieru, že si toto vydanie nájde cestu k čitateľovi a že nezostane mŕtvym kapitálom, ale naopak. Dielo do života uviedli krstom predseda MS Lipovľany, Josip Krajči, vydavateľ Dragutin Pasarić a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić príležitostnými veršami k vydaniu.

Literárne vydanie, koľké to už máte? Prvé, druhé, tretie?
Priznám sa, že neviem, už sa mi to pletie.
Priviedli ste knihu túto na svet krásny, často tvrdý,
prajem Vám, aby ste boli na ňu vždy len hrdí.
Tejto knihe mnohí prajú všeličo, ja krstňaťu prajem iba to:
Nech sa veľa, dlho číta, nech sa na ňu každé dieťa pýta.
Vo dne, v noci, skrátka stále, nech nás tešia slovenské Mŕtve kapitále.

jozef-maliak-josip-kozarac-mrtve-kapitale
Scroll to Top