Završetak cijelohrvatskog istraživanja „Kulturni potencijal Slovaka na Donjoj zemlji“ istraživanjem u Rijeci

Druga polovina 2016. godine odvila se u znaku realizacije suradnje između Slovačkog centra za kulturu Našice i Katedre menadžmenta kulture i turizma u Nitri, započete 2014. godine potpisivanjem Memoranduma o suradnji.

Realizacija istraživačkog projekta, usmjerenog na mapiranje kulturnog potencijala Slovaka u Hrvatskoj odvila se uspješno. Djelatnici Katedre menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri pod vodstvom profesora Jaroslava Čukana posvetili su se istraživanju kulture Slovaka koji žive na području Donje zemlje, a time i u Hrvatskoj, gdje su obavili nekoliko manjih istraživanja. Članovi istraživačkog tima (Jaroslav Čukan, Boris Michalík, Michal Kurpaš a Marián Žabenský) tijekom petotjednog boravka među hrvatskim Slovacima postupno su posjetili sve lokalitete u kojima djeluju Matice slovačke u Hrvatskoj, a pogotovo one, u kojima slovačka nacionalna manjina djeluje organizirano. Osim koordinacijske pomoći s vremenskim harmonogramom istraživanja, koju je pružio Slovački centar za kulturu Našice, dvije lokacije – Zagreb i Rijeku – istražila je doktorica etnologije Sandra Kralj Vukšić.

U okviru navedenog cijelohrvatskog istraživanja, slovačka nacionalna manjina u Rijeci istražena je posljednja. U prostorijama Matice slovačke Rijeka 4. prosinca okupilo se desetak članova matice, koji su na pitanja pripremljena na osnovi Modela vrednovanja kulturnog potencijala, autora Prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., PhDr. Michaele Dubskej, PhD., Doc. PhDr. Ladislava Lenovskog, PhD. i Doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD., pružili informacije ne samo o Matici slovačkoj u Rijeci, nego i o položaju slovačke nacionalne manjine u gradu Rijeka i u Primorsko-goranskoj županiji, o njihovim uspjesima i izazovima u budućnosti. Istraživanjem u Rijeci uspješno je završeno istraživanje kulturnog potencijala u Hrvatskoj.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top