Dodjela nagrada i predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta JaSom u školi OŠ Josip Kozarac Lipovljani

Na temelju objavljenih rezultata ocjenjivanja likovnog natječaja raspisanog povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika na web stranici Slovačkog centra za kulturu Našice, sa učiteljicom slovačkog jezika Jelenom Dejanović i ravnateljicom Osnovne škole Josip Kozarac Lipovljani Mirjanom Faltis, dogovoreno je dodjeljivanje diploma, nagrada i zahvalnica učenicima koji su sudjelovali u likovnom natječaju. Dana 31. ožujka 2020 na na školskom dvorištu uz prisutnost učiteljice slovačkog jezika i predsjednika Matice slovačke Lipovljani Josipa Krajčia, ravnateljica SKC-a Našice Sandra Kralj Vukšić i kustos Marko Kurtek zahvalili su se učenicima i učiteljici na sudjelovanju u natjecanju i dodjelili nagrade. U sklopu dodjele nagrada učiteljima su bili predstavljeni dosadašnji rezultati projekta JaSom (Samoidentifikacija u multietničkom okruženju kao sredstvo etničke tolerancije).

U sklopu natjecanja učenici OŠ Josip Kozarac Lipovljani osvojili su nagrade:
2. mjesto: Jelena Hrmo – 7. razred
2. mjesto: Hana Toth – 8. razred
3. mjesto: Leona Jupek i Petra Turas – grupni rad

Zahvalnice su dobili:
1. grupni rad 1.-4. razred

Scroll to Top