Kontrola Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 18. 1. 2019.

Događaji u Slovačkom centru za kulturu Našice na početku nove 2019. godine bili su u znaku slovačkog školstva. Dana 18. veljače u Centru se odvijala kontrola Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u čijem sastavu su bili voditeljica Službe za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu, Sektor financija Ivana Fain, viša stručna savjetnica Službe za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu, Sektor financija Maja Budić, viša stručna savjetnica Službe za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Samostalni sektor za nacionalne manjine Daria Skoko.
Predmetom kontrole bila su tri projekta koja je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, odnosno dokumenti i materijali vezani uz njihovu realizaciju, upravljanje financijama, pridržavanje termina i financijski izvještaji.  Nakon uvida u dokumentaciju, članice kontrole zaključile su da je vođenje projekata kao i njihova realizacija u skladu sa zakonom a financijska sredstva su racionalno i namjenski utrošena te potkrijepljena potrebnim dokumentima.
Kontrola Ministarstva znanosti i obrazovanja izrazila je zadovoljstvo s djelovanjem Centra vezano uz navedenu problematiku, a ujedno su ovu prigodu iskoristili za diskusiju o izazovima na koje nailaze u radu na području slovačkog školstva.

Scroll to Top