Povratak istraživanju brijačkog zanata u Iloku

Razgovori s iločkim informatorima, a ponajprije informacije o evidentiranim predmetima vezanim uz brijanje u muzejskoj zbirci grada Iloka, samo su potvrdili da je u okviru istraživanja neizbježno potrebno istražiti i muzejske zbirke i literaturu. 

S ciljem stjecanja informacija o brijačkim predmetima, koje je u prošlosti koristio muški dio iločkih stanovnika, oslovili smo Muzej Grada Iloka, u kojemu nas je 9. svibnja srdačno dočekao voditelj kulturno-povijesnog odsjeka Marko Kevo s unaprijed pripremljenom literaturom i traženim predmetima. Pažnju su posebno zaslužila dva predmeta, koje je još 1972. godine Muzeju grada Iloka poklonio Željko Streharski. Britva izrađena 1930. u Njemačkoj ili Austriji i držač za žilete s početka 20. stoljeća, koji je u Ilok dospio čak iz Sjedinjenih Američkih Država, bili su dostupni ne samo fizički nego i informativno s evidencijskim listom – dokumentom obrade predmeta prema muzejskim normama. 

Radi dopune materijala na zadanu temu, u istraživanje je uvrštena i posjeta slovačkom groblju u Iloku. Prema uputama gđe Ružene Kozove „pri česmi, odmah u drugom redu, pored tog velikog bijelog Menďanovog, tamo je naš“ lako je pronađen grob dvojice pokojnih iločkih brijača – Slovaka: njenog supruga Jozefa Kozu i oca, njegovog imenjaka, nakon kojega su preuzeli brijačnicu smještenu u obiteljskoj kući, a u kojoj je Ružena pomagala, kada svekar ili muž nisu stizali. Prikupljeni materijal u okviru povratnog istraživanja omogućit će detaljniju obradu podataka i širi prikaz slike brijačkog zanata i brijača među Slovacima.

Scroll to Top