Prvi međunarodni susret povodom projekta Ja Som u Banskoj Bystrici

20. – 21. 11. 2019.

Na rektoratu Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici u Slovačkoj 20. – 21. 11. 2019. održan je prvi međunarodni susret partnera iz Rumunjske, Hrvatske, Srbije i Slovačke. Tema sastanaka bio je projekt Samoidentifikacija u multietničkom okruženju kao sredstvo etničke tolerancije „Ja Som” (“Ja Sam“) koji je pripremilo Sveučilište Mateja Bela, a kao prihvatljivog za provedbu ga odobrila Nacionalna agencija “Erasmus +” za obrazovanje i stručnu pripremu u prijavi za 2019. godinu. 

Projekt je prijavljen u području KA2 Strateška partnerstva. Cilj projekta je priprema materijala koji će obuhvatiti one elemente slovačke kulture u manjinskoj okolini koji pridonose samoidentifikaciji pojedinih članova zajednice s naglaskom na pozitivnu percepciju različitosti, a očekivani rezultat je povišena mjera uzajamne tolerancije u multietničkom okruženu. Materijalni rezultat projekta biti će didaktički materijal namijenjen pedagozima, odgajateljima i kulturnim djelatnicima koji djeluju u sredinama iseljenih Slovaka, ne samo u partnerskim državama. 

Projekt će se baviti istraživanjem i obradom triju tema – dijalektologije vojvođanskih Slovaka, tradicionalnog pjevačkog materijala Slovaka u Bodonošu u Rumunjskoj i scenskog izričaja Slovaka u Hrvatskoj. Navedena područja projekta, njihovi ciljevi, namjere i očekivani rezultati, na susretu su prezentirali članovi stručnog tima. 

Predstavnike Odsjeka slovakistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu (Srbija) Jasnu Uhlárik i Zuzanu Týr, Slovačkog centra za kulturu Našice (Hrvatska) Sandru Kralj Vukšić i Tatjanu Seničanin i Slovačke gimnazije u Bodonošu (Rumunjska) Alexa Mlinarček i Andreu Albinu Mlinarček, u uvodu sastanka pozdravila je prorektorica za međunarodnu suradnju i cjeloživotno obrazovanje Katarina Chovancová. Istaknula je značaj ovog projekta za Sveučilište Mateja Bela, kao i djelovanje Metodičkog centra za iseljene Slovake SMB koji je pripremio projekt i bit će njegovim glavnim koordinatorom u nadolazećem trogodišnjem razdoblju. 

Susret je održan prema pripremljenom programu, a sve imenovane osobe nakon održanog susreta dobile su certifikat o sudjelovanju. Idući TNM susret održat će se u kolovozu 2020. u Srbiji. Hrvatska će sudionike projekta ugostiti u svibnju 2020. godine, kada će domaćin međunarodnog susreta biti Slovački centar za kulturu Našice.

Scroll to Top