Zasjedanje Komisije za školstvo UZIS za srednju, južnu i istočnu Europu u Bratislavi

U četvrtak 27. listopada 2022. u Bratislavi su se sastali stručnjaci za obrazovanje na slovačkom jeziku iz odjela za srednju, južnu i istočnu Europu Komisije za odgoj i obrazovanje Ureda za iseljene Slovake (UZIS). Odjel za srednju, južnu i istočnu Europu, čiji su članovi Slovaci koji žive u inozemstvu – stručnjaci koji rade u iseljeničkim udrugama i institucijama koje se bave problematikom obrazovanja – ponovo se osobno sastao u ovom formatu i tako nastavio s redovnim aktivnostima nakon pandemije. Komisiju čine predstavnici: iz Mađarske – ravnateljica škole u Novom Mestu pod Šiatrom Júlia Kucziková, ravnateljica Slovačke gimnazije, osnovne škole i fakulteta u Békéscsabi Edita Pečeňová i predsjednik Školskog odbora Nacionalne slovačke samouprave (NSM) Michal Lászik; iz Srbije – predsjednica Udruge slovačkih učitelja Mária Andrášiková i koordinatorica Nacionalnog vijeća slovačke nacionalne manjine (NVSNM) za obrazovanje Svetlana Zolňanová, iz Hrvatske – ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj Vukšić, iz Rumunjske – inspektorica za slovačke škole Jarka Michalcová, Teoretski licej J. Kozáčka u Bodonošu i iz Ukrajine – ravnateljica škole u Užgorodu Eva Dorohovič.

U ime UZIS-a sudjelovali su predsjednik Milan Ján Pilip, dopredsjednik UZIS-a Peter Prochácka i tajnica komisije Katarína Baranyaiová. U ime Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke sudjelovala je Martina Malíková, ravnateljica Odjela za razvojnu pomoć i usluge za osiguranje međunarodne suradnje. Raspravu je vodio predsjednik sekcije Pavel Hlásznik, potpredsjednik Demokratskog saveza Slovaka i Čeha u Rumunjskoj.

Komisija za školstvo osnovana je kao savjetodavno tijelo predsjednika UZIS i već se dugo bavi pitanjima poboljšanja kvalitete obrazovanja slovačke djece u dotičnim zemljama, a time i očuvanja njihove nacionalne svijesti. Ovogodišnji sastanak sekcije za srednju, južnu i istočnu Europu bio je posvećen sljedećim temama: aktualni status i podrška slovačkim učenicima, studentima i nastavnicima u obrazovnom procesu, rješavanje akutnog nedostatka slovačkih nastavnika, motiviranje studenata za studij pedagoških smjerova, podrška slanju slovačkih učitelja u slovačke nacionalne škole od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke republike (MOZIS SR), potpora izvannastavnim aktivnostima pod upravom UZIS-a, kao i MOZIS SR (kampovi, škole u prirodi, natjecanja itd.).

Predstavnici pojedinih zemalja izvijestili su o provedbi zaključaka s prethodnih sjednica ove komisije, kao i o stanju školstva i njegovim problemima u pojedinim zemljama, često i na razini općina. Pojedine zemlje imaju svoje posebne probleme u području obrazovanja, ali postoje i faktori koji su zajednički svim ili čak više iseljeničkih zajednica i za njihovo rješavanje treba pronaći zajedničko rješenje ili zajedničku potporu Republike Slovačke. Takvi uobičajeni problemi su sve manji broj djece, a time i učenika upisanih u slovačke osnovne i srednje škole, slanje slovačkih učitelja u slovačke škole u inozemstvu u pogledu njihovog broja, kao i administrativno opterećenje, metodičko osposobljavanje nastavnika, nabava udžbenika posebno tamo gdje postoje posebni zahtjevi.

Članovi komisije jednoglasno su visoko ocijenili podršku UZIS-a u organiziranju ljetnih kampova i škola za djecu iz inozemstva na području Slovačke. Pozdravili bi njihovo širenje, kako bi što veći broj djece upoznao zemlju svojih predaka, a važnu ulogu mogu imati i kratkoročni izleti u Slovačku, na kojima bi djeca upoznala slovačku stvarnost i imala živi kontakt s jezikom. Povjerenstvo je predložilo razmatranje osnivanja fonda za stipendije za potporu maturantima osnovnih škola u inozemstvu, koji bi ih motivirao za upis u slovačke srednje škole u matičnim zemljama, odn. maturanti na odjele slovačkog jezika i književnosti. Fond za stipendije mogao bi biti snažan poticaj učenicima i studentima za nastavak studija na slovačkom jeziku i time ojačati lokalnu zajednicu i domaću slovačku inteligenciju.

Rasprava je dovela do sažetka zaključaka i preporuka za poboljšanje postojećeg stanja u obrazovanju u pojedinim zemljama. Neke od preporuka koristit će se u sklopu postavljanja konkretnih zadataka u predstojećem Akcijskom planu za provedbu odobrenog Koncepta državne politike Republike Slovačke u odnosu na Slovake koji žive u inozemstvu za razdoblje 2022. – 2026.

autorica: Kristína Kottrová

foto: Vladimír Linder
Sudionici Komisije za šklstvo UZIS-a za srednju, južnu i istočnu Europu u Bratislavi

Scroll to Top