Kategorija: Školstvo

Interes za poučavanjem slovačkog jezika na Osječkom sveučilištu

Interes za poučavanjem slovačkog jezika na Osječkom sveučilištu

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, u okviru studija kroatistike kao jedan od slavenskih jezika (izborni predmet) u razdoblju 1997./1998. pa do 2005./2006. predavao se i slovački jezik. Godine 2005./2006., nakon odlaska Margite Žagar u mirovinu i prelaska na Bolonjski sistem, nakon osam godina prestaje poučavanje slovačkog jezika te ova situacija traje […]

Sastanak učitelja slovačkog jezika i kulture

Sastanak učitelja slovačkog jezika i kulture

Prvi sastanak učitelja slovačkog jezika i kulture ove godine održao se 17. siječnja u Osijeku. Andrija Kuric, savjetnik za slovački jezik i kulturu te ujedno i organizator ovog sastanka, na kojemu su prisustvovali gotovo svi učitelji, u uvodu je pozdravio sve prisutne te ujedno predstavio novu kolegicu Maju Kanđera, koja od ove školske godine radi […]

Scroll to Top