Kategorija: Vijesti

Potpisan Memorandum o međunarodnoj suradnji

Potpisan Memorandum o međunarodnoj suradnji

U nedjelju 4. svibnja 2014 u Domu kulture u Soljanima održana je prezentacija monografije o Slovacima iz Soljana. Tom prigodom Slovački centar za kulturu Našice potpisao je sa Katedrom menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri Memorandum o suradnji. Cilj memoranduma je razvijanje aktivnosti u području očuvanja tradicijske slovačke kulture i […]

Suradnja Instituta za migracije i narodnosti i SKC Našice

Suradnja Instituta za migracije i narodnosti i SKC Našice

Dana 24. ožujka 2014. znanstvenici iz Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu dr. sc. Filip Škiljan, viši znanstveni suradnik, i dr. sc. Marina Perić Kaselj, znanstvena suradnica, obavili su intervjue u Slovačkom centru za kulturu u Našicama. Intervjui su obavljeni s osam pripadnika slovačke nacionalne manjine iz Našica, Markovca Našičkog i Jelisavca, a pitanja […]

Krštenje Kozarčevih Mrtvih kapitala u Lipovljanima

Krštenje Kozarčevih Mrtvih kapitala u Lipovljanima

Matica slovačka Lipovljani i Slovački centar za kulturu Našice početkom godine realizirali su još jedan zajednički projekt – pretisak prijevoda Mrtvih kapitala. Prigodom ovogodišnje 155. obljetnice rođenja Josipa Kozarca te 110 godina od objave prijevoda na slovačkom jeziku, u nastojanju učvrstiti ovu vezu Matica slovačka Lipovljani u suradnji sa Slovačkim centrom za kulturu Našice, uz […]

Scroll to Top