Kategorija: Vijesti

Radni sastanak triju našičkih slovačkih organizacija

Radni sastanak triju našičkih slovačkih organizacija

Dana 6. svibnja 2014. u prostorijama Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice na inicijativu predsjednika Saveza Slovaka održan je radni sastanak predstavnika Saveza Slovaka, Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, odnosno Središnje knjižnice Slovaka u Hrvatskoj i Slovačkog centra za kulturu Našice.Predsjednik Saveza Slovaka Mirko Vavra i tajnica Branka Baksa informirali su prisutne o aktualnim […]

Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija

Od 7. do 11. svibnja 2014. u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je međunarodna konferencija pod nazivom Hrvatska i Slovačka: Povijesne paralele i poveznice (od 1780. do danas).Na skupu, na kojemu je svoje stručne radove prezentiralo četrdesetak stručnjaka iz Slovačke, Češke i Hrvatske, prisustvovali su i predstavnici Saveza Slovaka, naime […]

Potpisan Memorandum o međunarodnoj suradnji

Potpisan Memorandum o međunarodnoj suradnji

U nedjelju 4. svibnja 2014 u Domu kulture u Soljanima održana je prezentacija monografije o Slovacima iz Soljana. Tom prigodom Slovački centar za kulturu Našice potpisao je sa Katedrom menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri Memorandum o suradnji. Cilj memoranduma je razvijanje aktivnosti u području očuvanja tradicijske slovačke kulture i […]

Suradnja Instituta za migracije i narodnosti i SKC Našice

Suradnja Instituta za migracije i narodnosti i SKC Našice

Dana 24. ožujka 2014. znanstvenici iz Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu dr. sc. Filip Škiljan, viši znanstveni suradnik, i dr. sc. Marina Perić Kaselj, znanstvena suradnica, obavili su intervjue u Slovačkom centru za kulturu u Našicama. Intervjui su obavljeni s osam pripadnika slovačke nacionalne manjine iz Našica, Markovca Našičkog i Jelisavca, a pitanja […]

Krštenje Kozarčevih Mrtvih kapitala u Lipovljanima

Krštenje Kozarčevih Mrtvih kapitala u Lipovljanima

Matica slovačka Lipovljani i Slovački centar za kulturu Našice početkom godine realizirali su još jedan zajednički projekt – pretisak prijevoda Mrtvih kapitala. Prigodom ovogodišnje 155. obljetnice rođenja Josipa Kozarca te 110 godina od objave prijevoda na slovačkom jeziku, u nastojanju učvrstiti ovu vezu Matica slovačka Lipovljani u suradnji sa Slovačkim centrom za kulturu Našice, uz […]

Scroll to Top